Organi Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske su:

  1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA, koju čine  predstavnici 55 preduzeća zastupljenih po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.
  2. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA, sastavljen od predstavnika 15 preduzeća zastupljenih takođe po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.

Rad Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala se odvija putem grupacija:

  • Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala
  • Urbanizam, projektovanje i kontrola kvaliteta

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

građevinarstvo

Izmjene Zakona skraćuju procedure i podižu konkurentnost

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Privredna komora Srpske je još od izrade radne verzije izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i građenju dostavljala primjedbe Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Detasmani

Javni poziv za dodjelu detašmana

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti, šifre 10,40,50,60,61 i 70 – po njemačkim propisima, koji ispunjavaju opšte zadate uslove.

Detasmani

Zbog njemačkih viza ugroženo 2.000 radnih mjesta

| Aktuelnosti, Građevinarstvo | No Comments

Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala pri Privrednoj komori RS, istakao je da se u prijedlogu koji su izradile entitetske komore u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom BiH, i u pisanoj formi dostavile nadležnim Ministarstvima na nivou BiH (MVTEO, MIP), predviđa rješavanje ulaznih viza u roku od pet dana od dana predaje kompletirane dokumentacije. Ova inicijativa, podvlači, još nije dala željene rezultate.

energy-manager

Projekat EUREMnext – edukativni program za osposobljavanje energetskih menadžera

| Energetika i rudarstvo, Građevinarstvo | No Comments

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini 2018. godine dobilo licencu za provođenje edukativnog programa za osposobljavanje energetskih menadžera u okviru projekta EUREMnext. Projekat EUREMnext European EnergyManager je standardizovan edukativni…

Mile Petrović

Sekretar

+387 51 232 952

+387 51 232 952

Strategije i regulativa

Strateški dokumenti MIER