Organi Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske su:

  1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA, koju čine  predstavnici 55 preduzeća zastupljenih po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.
  2. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA, sastavljen od predstavnika 15 preduzeća zastupljenih takođe po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.

Rad Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala se odvija putem grupacija:

  • Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala
  • Urbanizam, projektovanje i kontrola kvaliteta

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

DSCN6377 - Copy

Održana Konstitutivna sjednica Skupštine Udruženja građevinarstva i IGM

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore | No Comments

Dana 24.04.2017. godine sa početkom u 12 časova održana je Konstitutivna sjednica Skupštine Udruženja građevinarstva i IGM za mandatni period 2017-2021. Nakon konstituisanja sjednice Skupštine Udruženja jednoglasno za Predsjednika Skupštine…

Građevinarstvo1

Građevinci opet zapali u krizu

| Aktuelnosti, Građevinarstvo | No Comments

Sekretar Udruženja građevinarstva, industrije i građevinskog materijala pri Privrednoj komori RS Mile Petrović ističe da se stanje u građevinskom sektoru ne može ocijeniti zadovoljavajućim.
– Bez otvaranja velikih javnih investicija ne možemo očekivati značajnije pomake – kaže Petrović.

zastita od pozara

Poziv na sastanak u vezi sa propisima koji se odnose na uslove koje moraju ispunjavati građevine u oblasti zaštite od požara

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Sastanak se organizuje povodom dilema koje se javljaju u praksi prilikom primjene važećih propisa, te razmatranja i usaglašavanja novih propisa u oblasti zaštite od požara.

IMG_0011

Obligacione šeme energetske efikasnosti

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Obligacione šeme predstavljene su kao odličan mehanizam za razvoj privrede zemalja koje su ih implementirale. Kroz ovaj instrument, u velikom obimu se finansiraju mjere energetske efikasnosti, putem domaćih sretstava finansiranja koji ne zavise od donacija il kredita.

Mile Petrović

Sekretar

+387 51 232 952

+387 51 232 952

Strategije i regulativa

Strateški dokumenti MIER