Organi Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske su:

  1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA, koju čine  predstavnici 55 preduzeća zastupljenih po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.
  2. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA, sastavljen od predstavnika 15 preduzeća zastupljenih takođe po regionalnom principu i vrsti djelatnosti.

Rad Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala se odvija putem grupacija:

  • Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala
  • Urbanizam, projektovanje i kontrola kvaliteta

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Detasmani

Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u SR Njemačkoj u detašmanskoj 2017./2018. godini

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH objavlila je danas JAVNI KONKURS za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2017./2018. godini.

građevinci

Firme vape za armiračima, tesarima i montažerima

| Aktuelnosti, Građevinarstvo | No Comments

Ukoliko na adekvatan način ne odgovorimo potrebama tržišta rada, u vrlo kratkom periodu ostaćemo bez radne snage, jer ‘stari’ radnici će otići u penziju, a nećemo imati mlade radne snage da ih zamijeni, upozorava Petrović.

gradjevinarstvo

Zakoni najveći problem građevinskog sektora

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore | No Comments

Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kaže da se Komora svakodnevno bori sa problemima koji ih sputavaju u njihovom daljem radu a najčešći su zakonske regulative u kojima je dosta nelegočnosti i koje hitno treba mijenjati.

DSCN6377 - Copy

Spasoje Albijanić predsjednik Skupštine Udruženja građevinasrtva i IGM

| Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na sjednici održanoj danas u prostorijama Komroe u Banjoj Luci za potpredsjednika Skupštine Udruženja izabran je Miodrag Simović iz JUIGE RS.

Mile Petrović

Sekretar

+387 51 232 952

+387 51 232 952

Strategije i regulativa

Strateški dokumenti MIER