Organizacija i rad Udruženja grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira, koji donosi Skupština Udruženja. Pored toga, Pravilnikom su definisani ciljevi, zadaci, prava i dužnosti, te druga pitanja značajna za rad članova Udruženja.

Zadaci Udruženje se ostvaruju kroz brojne aktivnosti, a najznačajnije su usmjerene na:

  • Saradnju sa nadležnim ministarstvima u cilju donošenja zakonskih propisa koji će omogućiti povoljnije poslovanje;
  • Praćenje stanja u grafičkoj i informativnoj djelatnosti, proizvodnji papira i proizvoda od papira, te iniciranje donošenja  mjere radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članica;
  • Učešće u procesima unapređenja internacionalizacije preduzeća iz ove oblasti;
  • Unapređenje konkurentnosti članica stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije;
  • Poslovno povezivanje i informisanje.

Udruženje grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira ostvaruje svoje zadatke, utvrđene Statutom i Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja, odnosno Komore.

Organi Udruženja grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira su Skupština i Izvršni odbor.

Skupština Udruženja grafičke i informativne djelatnosti, proizvodnje papira i proizvoda od papira je organ upravljanja Udruženja. Članove Skupštine Udruženja biraju područne komore, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

+387 51 220 610

+387 51 215 565

O sektoru

Strategije i regulativa