U okviru komorskog sistema Republike Srpske, ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti saobraćaja i veza.

Organi Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske su:

 • SKUPŠTINA UDRUŽENJA čine 35 predstavnika svih grana saobraćaja
 • IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA sastavljen je od 13 predstavnika svih grana saobraćaja

U Udruženju saobraćaja i veza organizovane su sledeće grupacije:

 • Grupacija za javni prevoz putnika
 • Grupacija međunarodnog i domaćeg drumskog teretnog saobraćaja
 • Grupacija međunarodnih špeditera

Grana
Saobraćaj je izuzetno važan činilac sveukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje. Saobraćajom se povezuju krajevi zemlje, integrišu se svi sektori proizvodnje. Bez saobraćaja nema razvoja privrede niti povezanosti sa ostalim djelom svijeta.
Dobar, efikasan i jeftin saobraćaj utiče na smanjenje troškova proizvodnje te proizvodi postaju konkurentniji na svjetskom tržištu. Saobraćaj u Republici Srpskoj zapošljava 11.500 radnika.
Saobraćajna mreža Republike Srpske je u izgradnji, a postoji izražen veliki interes susjednih država za bržu vezu između srednje Evrope sa Jadranom. Ulaganjem u saobraćaj pokrenuo bi se opšti ekonomski razvoj Republike.

Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske obuhvata slijedeće djelatnosti i to:

 • drumski saobraćaj
 • željeznički saobraćaj
 • riječni saobraćaj
 • vazdušni saobraćaj
 • pretovarne usluge
 • poštanski saobraćaj
 • telekomunikacije
 • špedicije
 • rtc i carinske zone
 • putnu privredu

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

autobus-300x185

Usklađivanje međuentitetskih redova vožnje

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

„U skladu sa članom 9. stav 5. Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“, broj 7/18), Privredna komora Republike Srpske objavljuje prijedloge međuentitetskih redova vožnje koji prolaze kroz teritoriju Republike Srpske i na koje prevoznici iz Republike Srpske mogu uložiti prigovore shodno važwćim propisima i Uputstvu za sprovođenje postupka usklađivanja međuentitetskih autobuskih redova vožnje Privredne komore Republike Srpske, u čijem je sastavu i obrazac za ulaganje prigovora.

Rok za dostavljanje prigovora na prijedloge međuentitetski redova vožnje je 15 dana od dana objavljivanja prijedloga redova vožnje na internet stranici Privredne komore RS, odnosno 20. juni 2019. godine.

vozac autobusa

JAVNI POZIV: Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornog vozila

| Edukacioni Centar PKRS Najava, Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Ovaj program traje ukupno 280 časova, od kojih 260 časova teoretske nastave i 20 časova praktične nastave.

sAOBRAĆAJ

Prijedlozi međuentitetskih redova vožnje

| Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Rok za dostavljanje prigovora na prijedloge međuentitetski redova vožnje je 15 dana od dana objavljivanja prijedloga redova vožnje na internet stranici Privredne komore RS, odnosno 22. april 2019. godine.

vozac autobusa

Javni poziv: Redovno periodično osposobljavanje vozača

| Edukacioni Centar PKRS Dešavanja, Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Za redovno periodično osposobljavanja vozača motornih vozila, može se prijaviti osoba koja posjeduje legitimaciju za vozača motornog vozila izdatu od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, uz popunjen prijavni obrazac.

Dragoslav Mihajlović

Sekretar

+387 51 226 162

+387 51 215 565

O sektoru

Redovi-Vožnje-2018_2019

Red_Voznje_2019


Strategije i regulativa

Zakon o prevozu u drumskom saobracaju Republike Srpske (Sl. gl. RS, br. 47/17)

Pravilnik o usklađivanju i registraciji redova vožnje (Sl. gl. RS, br. 6/18)

Ispravka Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje (8/18)

Pravilnik o uslovima za rad i kategorizaciju autobuskih stanica i terminala (2018)

Odluka o visini naknade za usklađivanje i registraciju redova vožnje (PKRS i PPK, Sl. gl. RS, br. 7/18)

Uputstvo za primjenu Daljinara sa minimalnim vremenima vožnje na republičkim linijama i uslovima, načinu i postupku izmjene i dopune relacija Daljinara – Uputstvo

USKLAĐIVANJE MEĐUENTITETSKIH REDOVA VOŽNJE

Uputstvo za sprovođenje postupka usklađivanja međuentitetskih autobuskih redova vožnje za dio linije koji prolazi kroz Republiku Srpsku

PROCEDURA_PKRS_MEĐUENTITETSKO_USKLAĐIVANJE

ODLUKA O NAKNADAMA – ODLUKA_naknade

Linkovi

Ministarstvo saobraćaja i veza RS
Republička uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
Spoljnotrgovinska komora BiH
Sektorske grupe Enterprise Europe Network