U okviru komorskog sistema Republike Srpske, ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti saobraćaja i veza.

Organi Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske su:

 • SKUPŠTINA UDRUŽENJA čine 35 predstavnika svih grana saobraćaja
 • IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA sastavljen je od 13 predstavnika svih grana saobraćaja

U Udruženju saobraćaja i veza organizovane su sledeće grupacije:

 • Grupacija za javni prevoz putnika
 • Grupacija međunarodnog i domaćeg drumskog teretnog saobraćaja
 • Grupacija međunarodnih špeditera

Grana
Saobraćaj je izuzetno važan činilac sveukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje. Saobraćajom se povezuju krajevi zemlje, integrišu se svi sektori proizvodnje. Bez saobraćaja nema razvoja privrede niti povezanosti sa ostalim djelom svijeta.
Dobar, efikasan i jeftin saobraćaj utiče na smanjenje troškova proizvodnje te proizvodi postaju konkurentniji na svjetskom tržištu. Saobraćaj u Republici Srpskoj zapošljava 11.500 radnika.
Saobraćajna mreža Republike Srpske je u izgradnji, a postoji izražen veliki interes susjednih država za bržu vezu između srednje Evrope sa Jadranom. Ulaganjem u saobraćaj pokrenuo bi se opšti ekonomski razvoj Republike.

Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske obuhvata slijedeće djelatnosti i to:

 • drumski saobraćaj
 • željeznički saobraćaj
 • riječni saobraćaj
 • vazdušni saobraćaj
 • pretovarne usluge
 • poštanski saobraćaj
 • telekomunikacije
 • špedicije
 • rtc i carinske zone
 • putnu privredu

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

nelegalni prevoz Knezevo

Kneževo 1. marta ostaje bez javnog prevoza

| Aktuelnosti, Saobraćaj i veze | No Comments

Dragoslav Mihajlović, sekretar Udruženja saobraćaja i veza RS pri Privrednoj komori RS, istakao je da ovaj problem postoji u čitavoj RS, a ne samo u Kneževu, i da se nada da bi kontinuiran rad kontrolnih organa doveo do smanjenja ovog problema.

kamion

Do 30. aprila odgođena primjena Pravilnika o uslovima za izdavanje licence i kvalifikovane kartice vozača

| Aktuelnosti, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić je nakon sastanka sa ministrom transporta i komunikacija BiH Ismirom Juskom istakao da je odgoda primjene ovog pravilnika istekla 31. decembra prošle godine, ali da će biti formirana radna grupa koja će raditi na njegovoj izmjeni.

autobus

Prijedlozi međuentitetskih redova vožnje koji prolaze kroz teritoriju Republike Srpske

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Rok za dostavljanje prigovora na prijedloge međuentitetski redova vožnje je 15 dana od dana objavljivanja prijedloga redova vožnje na internet stranici Privredne komore RS, odnosno 20. februara 2017. godine.

gradski-autobus

Javni poziv: Naučna istraživanja u funkciji razvoja privrede – mladi istraživači u bezbjednosti saobraćaja

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske upućuje poziv svim zainteresovanim privrednim subjektima koji su spremni da realizuju istraživanja u oblasti saobraćaja sa ciljem indirektnog unapređenja njihovog poslovanja, da se prijave na Javni poziv za realizaciju projekta „Naučna istraživanja u funkciji razvoja privrede – mladi istraživači u bezbjednosti saobraćaja“.

http://https://nissan-ask.com.ua/auto_models/newx-trail/description/
jaamboo.com.ua/product-category/aksessuari/chashi-dlya-kalyana/
www.www.modaokon.com.ua