U okviru komorskog sistema Republike Srpske, ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti saobraćaja i veza.

Organi Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske su:

 • SKUPŠTINA UDRUŽENJA čine 35 predstavnika svih grana saobraćaja
 • IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA sastavljen je od 13 predstavnika svih grana saobraćaja

U Udruženju saobraćaja i veza organizovane su sledeće grupacije:

 • Grupacija za javni prevoz putnika
 • Grupacija međunarodnog i domaćeg drumskog teretnog saobraćaja
 • Grupacija međunarodnih špeditera

Grana
Saobraćaj je izuzetno važan činilac sveukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje. Saobraćajom se povezuju krajevi zemlje, integrišu se svi sektori proizvodnje. Bez saobraćaja nema razvoja privrede niti povezanosti sa ostalim djelom svijeta.
Dobar, efikasan i jeftin saobraćaj utiče na smanjenje troškova proizvodnje te proizvodi postaju konkurentniji na svjetskom tržištu. Saobraćaj u Republici Srpskoj zapošljava 11.500 radnika.
Saobraćajna mreža Republike Srpske je u izgradnji, a postoji izražen veliki interes susjednih država za bržu vezu između srednje Evrope sa Jadranom. Ulaganjem u saobraćaj pokrenuo bi se opšti ekonomski razvoj Republike.

Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske obuhvata slijedeće djelatnosti i to:

 • drumski saobraćaj
 • željeznički saobraćaj
 • riječni saobraćaj
 • vazdušni saobraćaj
 • pretovarne usluge
 • poštanski saobraćaj
 • telekomunikacije
 • špedicije
 • rtc i carinske zone
 • putnu privredu

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Aerodrom-Banjaluka-768x500

Aerodromi: Ove godine do 200.000 putnika

| Aktuelnosti, Saobraćaj i veze | No Comments

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Dragica Kovač i vršilac dužnosti direktora preduzeća „Aerodromi Republike Srpske“ Zoran Injac konstatovali su danas da je za razvoj turizma od izuzetnog značaja što Aerodrom Banjaluka funkcioniše odlično i ove godine bi trebalo da ima do 200.000 putnika.

Tehnicki pregled autobusa

Danas počinje vanredni tehnički pregled autobusa

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Akcija besplatne kontrole tehničke ispravnosti i opremljenosti autobusa, koja se tradicionalno organizuje pred početak školske godine, trajaće od ponedjeljka, 20. avgusta, do 3. septembra.

vozac autobusa

Siguran posao za vozače autobusa i pekare

| Edukacioni Centar PKRS Najava, Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Uslov je da imate položenu „B“ kategoriju, najmanje 24 godine života i da ste prijavljeni na Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Ukoliko niste prijavljeni na Zavod, to možete učiniti u narednim danima.

Dragoslav Mihajlović

Sekretar

+387 51 226 162

+387 51 215 565

O sektoru

Redovi-Vožnje-2018_2019


Strategije i regulativa

Zakon o prevozu u drumskom saobracaju Republike Srpske (Sl. gl. RS, br. 47/17)

Pravilnik o usklađivanju i registraciji redova vožnje (Sl. gl. RS, br. 6/18)

Ispravka Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje (8/18)

Pravilnik o uslovima za rad i kategorizaciju autobuskih stanica i terminala (2018)

Odluka o visini naknade za usklađivanje i registraciju redova vožnje (PKRS i PPK, Sl. gl. RS, br. 7/18)

Uputstvo za primjenu Daljinara sa minimalnim vremenima vožnje na republičkim linijama i uslovima, načinu i postupku izmjene i dopune relacija Daljinara – Uputstvo

USKLAĐIVANJE MEĐUENTITETSKIH REDOVA VOŽNJE

Uputstvo za sprovođenje postupka usklađivanja međuentitetskih autobuskih redova vožnje za dio linije koji prolazi kroz Republiku Srpsku

PROCEDURA_PKRS_MEĐUENTITETSKO_USKLAĐIVANJE

ODLUKA O NAKNADAMA – ODLUKA_naknade

Linkovi

Ministarstvo saobraćaja i veza RS
Republička uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
Spoljnotrgovinska komora BiH
Sektorske grupe Enterprise Europe Network