U okviru komorskog sistema Republike Srpske, ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti saobraćaja i veza.

Organi Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske su:

 • SKUPŠTINA UDRUŽENJA čine 35 predstavnika svih grana saobraćaja
 • IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA sastavljen je od 13 predstavnika svih grana saobraćaja

U Udruženju saobraćaja i veza organizovane su sledeće grupacije:

 • Grupacija za javni prevoz putnika
 • Grupacija međunarodnog i domaćeg drumskog teretnog saobraćaja
 • Grupacija međunarodnih špeditera

Grana
Saobraćaj je izuzetno važan činilac sveukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje. Saobraćajom se povezuju krajevi zemlje, integrišu se svi sektori proizvodnje. Bez saobraćaja nema razvoja privrede niti povezanosti sa ostalim djelom svijeta.
Dobar, efikasan i jeftin saobraćaj utiče na smanjenje troškova proizvodnje te proizvodi postaju konkurentniji na svjetskom tržištu. Saobraćaj u Republici Srpskoj zapošljava 11.500 radnika.
Saobraćajna mreža Republike Srpske je u izgradnji, a postoji izražen veliki interes susjednih država za bržu vezu između srednje Evrope sa Jadranom. Ulaganjem u saobraćaj pokrenuo bi se opšti ekonomski razvoj Republike.

Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske obuhvata slijedeće djelatnosti i to:

 • drumski saobraćaj
 • željeznički saobraćaj
 • riječni saobraćaj
 • vazdušni saobraćaj
 • pretovarne usluge
 • poštanski saobraćaj
 • telekomunikacije
 • špedicije
 • rtc i carinske zone
 • putnu privredu

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

prevoznici

Granični prelazi i terminali treba da rade 24 časa dnevno

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | One Comment

„Ukoliko riješimo problem dvadesetčetvoročasovnog rada graničnih prelaza, to bi značajno doprinijelo ubrzanju ovog procesa“, rekao je Račić novinarima nakon sastanka predstavnika Privredne komore Republike Srpske i Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Srpske.

20170206181827_411751

Praćenje rada vozača u međunarodnom prevozu stvari

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak, kojim se u svrhu praćenja rada vozača u međunarodnom prevozu stvari, u uslovima proglašene vanredne situacije, poslodavci sa sjedištem u Republici Srpskoj zadužuju da izdaju potvrdu o angažovanju vozača.

kamioni

Poslodavci dužni izdavati potvrdu o angažovanju vozača u međunarodnom prevozu stvari u toku vanredne situacije

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Potvrda se izdaje za vozača koji je zaposlen kod poslodavca i angažovan na prevozu stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, a samom potvrdom će se olakšati praćenje rada vozača u međunarodnom prevozu stvari u uslovima proglašene vanredne situacije, odnosno poštovanje definisane izolacije.

granica-hrvatska

Hrvatska odredila granične prelaze za tranzitni saobraćaj teretnih vozila

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Sva teretna vozila će sve vrijeme tranzita kroz Republiku Hrvatsku biti pod pratnjom policijskih službenika, a uprava policije će odrediti pravce kretanja, odmorišta za zaustavljanje i točenje goriva, a vozači teretnih vozila dužni su se pridržavati uputa policijskih službenika.

Dragoslav Mihajlović

Sekretar

+387 51 226 162

+387 51 215 565

O sektoru

Redovi-Vožnje-2018_2019

Red_Voznje_2019

USKLAĐIVANJE MEĐUENTITETSKIH REDOVA VOŽNJE

Uputstvo za sprovođenje postupka usklađivanja međuentitetskih autobuskih redova vožnje za dio linije koji prolazi kroz Republiku Srpsku

PROCEDURA_PKRS_MEĐUENTITETSKO_USKLAĐIVANJE

ODLUKA O NAKNADAMA – ODLUKA_naknade

Linkovi

Ministarstvo saobraćaja i veza RS
Republička uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
Spoljnotrgovinska komora BiH
Sektorske grupe Enterprise Europe Network