U okviru komorskog sistema Republike Srpske, ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti saobraćaja i veza.

Organi Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske su:

 • SKUPŠTINA UDRUŽENJA čine 35 predstavnika svih grana saobraćaja
 • IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA sastavljen je od 13 predstavnika svih grana saobraćaja

U Udruženju saobraćaja i veza organizovane su sledeće grupacije:

 • Grupacija za javni prevoz putnika
 • Grupacija međunarodnog i domaćeg drumskog teretnog saobraćaja
 • Grupacija međunarodnih špeditera

Grana
Saobraćaj je izuzetno važan činilac sveukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje. Saobraćajom se povezuju krajevi zemlje, integrišu se svi sektori proizvodnje. Bez saobraćaja nema razvoja privrede niti povezanosti sa ostalim djelom svijeta.
Dobar, efikasan i jeftin saobraćaj utiče na smanjenje troškova proizvodnje te proizvodi postaju konkurentniji na svjetskom tržištu. Saobraćaj u Republici Srpskoj zapošljava 11.500 radnika.
Saobraćajna mreža Republike Srpske je u izgradnji, a postoji izražen veliki interes susjednih država za bržu vezu između srednje Evrope sa Jadranom. Ulaganjem u saobraćaj pokrenuo bi se opšti ekonomski razvoj Republike.

Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske obuhvata slijedeće djelatnosti i to:

 • drumski saobraćaj
 • željeznički saobraćaj
 • riječni saobraćaj
 • vazdušni saobraćaj
 • pretovarne usluge
 • poštanski saobraćaj
 • telekomunikacije
 • špedicije
 • rtc i carinske zone
 • putnu privredu

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

autobuska-stanica

Dejan Mijić predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Predsjednik Izvršnog odbora Udruženja saobraćaja i veza Republike Srpske je Goran Starčevič („Pavlović turs“ d.o.o. Banja Luka), izabran na konstitutivnoj sjednici Izvršnog odbora dana 26.04.2017. godine u Istočnom Sarajevu.

autobus

Prijedlogom zakona o drumskom saobraćaju utvrđeni uslovi za vršenje prevoza

| Aktuelnosti, Saobraćaj i veze | No Comments

Propisano je da osim opštih uslova, prevoznik mora da ispunjava i određene posebne uslove za prevoz lica i stvari. Takođe, propisano je da prevoznik ispunjavanjem posebnih uslova stiče pravo na licencu, koja se izdaje na deset godina, kao i pravo na odgovarajući broj izvoda iz licence, srazmjerno broju vozila kojima raspolaže.

Saobracaj-strucno-usavrsavanje-2

Stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze | No Comments

Javni poziv za Stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom možete preuzeti u prilogu.

autobus

Prijedlozi međuentitetskih redova vožnje koji prolaze kroz teritoriju Republike Srpske

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Rok za dostavljanje prigovora na prijedloge međuentitetski redova vožnje je 15 dana od dana objavljivanja prijedloga redova vožnje na internet stranici Privredne komore RS, odnosno 11. april 2017. godine.

http://https://nissan-ask.com.ua/auto_models/newx-trail/description/
jaamboo.com.ua/product-category/aksessuari/chashi-dlya-kalyana/
www.www.modaokon.com.ua