U okviru komorskog sistema Republike Srpske, ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti saobraćaja i veza.

Organi Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske su:

 • SKUPŠTINA UDRUŽENJA čine 35 predstavnika svih grana saobraćaja
 • IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA sastavljen je od 13 predstavnika svih grana saobraćaja

U Udruženju saobraćaja i veza organizovane su sledeće grupacije:

 • Grupacija za javni prevoz putnika
 • Grupacija međunarodnog i domaćeg drumskog teretnog saobraćaja
 • Grupacija međunarodnih špeditera

Grana
Saobraćaj je izuzetno važan činilac sveukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje. Saobraćajom se povezuju krajevi zemlje, integrišu se svi sektori proizvodnje. Bez saobraćaja nema razvoja privrede niti povezanosti sa ostalim djelom svijeta.
Dobar, efikasan i jeftin saobraćaj utiče na smanjenje troškova proizvodnje te proizvodi postaju konkurentniji na svjetskom tržištu. Saobraćaj u Republici Srpskoj zapošljava 11.500 radnika.
Saobraćajna mreža Republike Srpske je u izgradnji, a postoji izražen veliki interes susjednih država za bržu vezu između srednje Evrope sa Jadranom. Ulaganjem u saobraćaj pokrenuo bi se opšti ekonomski razvoj Republike.

Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske obuhvata slijedeće djelatnosti i to:

 • drumski saobraćaj
 • željeznički saobraćaj
 • riječni saobraćaj
 • vazdušni saobraćaj
 • pretovarne usluge
 • poštanski saobraćaj
 • telekomunikacije
 • špedicije
 • rtc i carinske zone
 • putnu privredu

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Tehnicki pregled autobusa

Danas počinje vanredni tehnički pregled autobusa

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Akcija besplatne kontrole tehničke ispravnosti i opremljenosti autobusa, koja se tradicionalno organizuje pred početak školske godine, trajaće od ponedjeljka, 20. avgusta, do 3. septembra.

vozac autobusa

Siguran posao za vozače autobusa i pekare

| Edukacioni Centar PKRS Najava, Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Uslov je da imate položenu „B“ kategoriju, najmanje 24 godine života i da ste prijavljeni na Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Ukoliko niste prijavljeni na Zavod, to možete učiniti u narednim danima.

poste

„Pošte Srpske“ ostvarile dobit od 168.714 KM

| Aktuelnosti, Saobraćaj i veze | No Comments

Prihodi su porasli za pet odsto u odnosu na prvo polugodište 2017. godine i rezultat su povećanja obima usluga za devet procenata.

autobus

Međuentitetsko usklađivanje redova vožnje

| Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Rok za dostavljanje prigovora na prijedloge međuentitetski redova vožnje je 15 dana od dana objavljivanja prijedloga redova vožnje na internet stranici Privredne komore RS, odnosno 13. avgust 2018. godine.

Dragoslav Mihajlović

Sekretar

+387 51 226 162

+387 51 215 565

O sektoru

Redovi-Vožnje-2018_2019


Strategije i regulativa

Zakon o prevozu u drumskom saobracaju Republike Srpske (Sl. gl. RS, br. 47/17)

Pravilnik o usklađivanju i registraciji redova vožnje (Sl. gl. RS, br. 6/18)

Ispravka Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje (8/18)

Pravilnik o uslovima za rad i kategorizaciju autobuskih stanica i terminala (2018)

Odluka o visini naknade za usklađivanje i registraciju redova vožnje (PKRS i PPK, Sl. gl. RS, br. 7/18)

Uputstvo za primjenu Daljinara sa minimalnim vremenima vožnje na republičkim linijama i uslovima, načinu i postupku izmjene i dopune relacija Daljinara – Uputstvo

USKLAĐIVANJE MEĐUENTITETSKIH REDOVA VOŽNJE

Uputstvo za sprovođenje postupka usklađivanja međuentitetskih autobuskih redova vožnje za dio linije koji prolazi kroz Republiku Srpsku

PROCEDURA_PKRS_MEĐUENTITETSKO_USKLAĐIVANJE

ODLUKA O NAKNADAMA – ODLUKA_naknade

Linkovi

Ministarstvo saobraćaja i veza RS
Republička uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
Spoljnotrgovinska komora BiH
Sektorske grupe Enterprise Europe Network