U okviru komorskog sistema Republike Srpske ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti tekstila, kože i obuće. Organizacija i rad Udruženja tekstila, kože i obuće regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja tekstila, kože i obuće, a koje donosi Skupština Udruženja. Pored toga, Pravilnikom su definisani ciljevi, zadaci, prava i dužnosti, te druga pitanja značajna za rad članova Udruženja.

Zadaci Udruženje se ostvaruju kroz brojne aktivnosti, a najznačajnije su usmjerene na:

  • Saradnju sa nadležnim ministarstvima u cilju donošenja zakonskih propisa koji će omogućiti povoljnije poslovanje;
  • Praćenje stanja u industriji tekstila, kože i obuće te iniciranje donošenja mjere radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članica;
  • Učešće u procesima unapređenja internacionalizacije preduzeća iz ove oblasti;
  • Unapređenje konkurentnosti članica stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije;
  • Poslovno povezivanje i informisanje.

Udruženje tekstila, kože i obuće ostvaruje svoje zadatke, utvrđene Statutom i Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja, odnosno Komore.

Organi Udruženja tekstila, kože i obuće su Skupština i Izvršni odbor.

Skupština Udruženja tekstila, kože i obuće je organ upravljanja Udruženja. Članove Skupštine Udruženja biraju područne komore, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Saška

Odžana sjednica Izvršnog odbora Udruženja tekstila, kože i obuće

| EEN, Tekstil i kožarstvo | No Comments

U Privrednoj komori RS odžana je sjednica Izvršnog odbora Udruženja tekstila, kože i obuće na kojoj su razmatrani prijedlozi za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. Članovi Izvršnog…

tekstilna industrija

Udruženje tekstila, kože i obuće Privredne komore RS insisitra na poništenju tendera MUP-a RS

| Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Vrijednost tendera je veoma velika i iznosi 6.250.000,00 KM, a gotovo cijela nabavka (5.850.000,00 KM) sadržana je u jednom lotu, gdje se istovremeno nalaze različiti dijelovi odjeće i obuća. Time je onemogućeno učešće domaćih preduzeća.

dermal

50+ „Dermal R“: Do kraja godine još 100 novih radnih mjesta

| Aktuelnosti, Naše je bolje, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Njihov kvalitet su prepoznali i mnogi strani brendovi kao što su „Haix“, „Gabor“, „Alpina“, „Thema“, „Richter“ i druge, za koje u ovom preduzeću proizvode polugotove proizvode.

kozari

Budućnost kožarsko prerađivačke industrije – modeli razvoja

| Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Cilj je postignut, da proizvođači opreme predstave svoju najnoviju tehnologiju, a stručnjaci iz industrije nove modele u organizaciji poslovanja.

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

+387 51 220 610

+387 51 215 565

Strategije i regulativa