U okviru komorskog sistema Republike Srpske ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblasti tekstila, kože i obuće. Organizacija i rad Udruženja tekstila, kože i obuće regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja tekstila, kože i obuće, a koje donosi Skupština Udruženja. Pored toga, Pravilnikom su definisani ciljevi, zadaci, prava i dužnosti, te druga pitanja značajna za rad članova Udruženja.

Zadaci Udruženje se ostvaruju kroz brojne aktivnosti, a najznačajnije su usmjerene na:

  • Saradnju sa nadležnim ministarstvima u cilju donošenja zakonskih propisa koji će omogućiti povoljnije poslovanje;
  • Praćenje stanja u industriji tekstila, kože i obuće te iniciranje donošenja mjere radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članica;
  • Učešće u procesima unapređenja internacionalizacije preduzeća iz ove oblasti;
  • Unapređenje konkurentnosti članica stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije;
  • Poslovno povezivanje i informisanje.

Udruženje tekstila, kože i obuće ostvaruje svoje zadatke, utvrđene Statutom i Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja, odnosno Komore.

Organi Udruženja tekstila, kože i obuće su Skupština i Izvršni odbor.

Skupština Udruženja tekstila, kože i obuće je organ upravljanja Udruženja. Članove Skupštine Udruženja biraju područne komore, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Obuca1

Tekstil, koža i obuća: Perspektivna grana koju treba modernizovati

| Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Iako se proizvodnja dominantno bazirana na lon-poslovima za inopartnere, ova privredna društva su među najznačajnijim izvoznicima, a ta industrija značajno učestvuje u ukupnoj robnoj razmjeni, rekla je Srni sekretar Udruženja industrije tekstila, kože i obuće u Privrednoj komori Srpske Aleksandra Mihajlović Bijelić.

a+a

Delegacija privrednika iz oblasti tekstila, kože i obuće u posjeti sajmu u Dizeldorfu

| Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Osim predstavnika Komora, sajam će posjetiti i šest firmi iz Bosne i Hercegovine, odnosno četiri iz Republike Srpske: Miltex d.o.o. Banja Luka, Tehnička zaštita d.o.o. Doboj, Gončin d.o.o. Gradiška i Ligno komerc d.o.o. Banja Luka.

alfa modrica

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa

| Elektro i hemijska, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2018. godine preuzmite u prilogu.

mraz

Pale: Podržana inicijativa o novim zanimanjima u tekstilnoj struci

| Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Inicijativa je podržana na svim nivoima i smatra se opravdanom, jer pored preduzeća Mraz d.o.o. Pale, koje ima pogone i u Rogatici, na ovoj regiji posluje nekoliko manjih preduzeća iz tekstilne industrije.

Aleksandra Mihajlović Bijelić

Sekretar

+387 51 220 610

+387 51 215 565

Strategije i regulativa