Javni poziv za dodjelu sredstava u okviru Projekta za podršku privrednim društvima

Document1_02

Na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korištenja sredstava za podršku privrednim društvima u aktivnostima uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta, pristupa tržištima i obuci radne snage, broj 01-68-4/16 od 28.01.2016. godine, te Ugovora zaključenog između USAID/Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) i Privredne komore Republike Srpske, broj 03-79/2016 od 22.01.2016. godine

Privredna komora Republike Srpske raspisuje

JAVNI POZIV

Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta za podršku privrednim društvima u aktivnostima uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta, pristupa tržištima i obuci radne snage

I

Projekat podrške namijenjen je privrednim društvima za sufinansiranje procesa uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta, aktivnosti pristupa tržištima i obuke radne snage.
Sredstva u Projektu podrške obezbjeđuju se na osnovu Ugovora zaključenog između USAID/Sida GOLD projekta i Privredne komore Republike Srpske.
Osnovni kriterijum za dodjelu sredstava iz Projekta podrške privrednim društvima je ostvarenje četiri cilja: investiranje, zapošljavanje, povećanju prodaje i izvoza.
Na osnovu realizovanih projektnih aktivnosti, refundira se:

  • Do 50% troškova za aktivnosti razvijanja, implementacije, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima (standardi serije ISO, CE znak, FSC CoC, HACCP, FSSC, OHS i sl.)
  • Do 50% troškova za aktivnosti pristupa tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje prihoda i prodaje (npr. aktivnosti promocije – izrada promotivnog materijala, internet stranice, pripreme za izlaganja na sajmovima i B2B susretima, i sl.)
  • Do 50% troškova za aktivnosti obuke radne snage – konsultantske usluge.

Maksimalan iznos iznos sredstava iz Projekta podrške, koji privredni subjekti, korisnici Projekta podrške mogu ostvariti je 20,000 KM za aktivnosti definisane pravilnikom.
Odbor Projekta podrške, na osnovu definisanih kriterijuma, vrši odabir korisnika sredstava.
Odbor ima devet članova, koje čine dva predstavnika Komore, jedan predstavnik USAID Sida GOLD projekta i šest predstavnika USAID Sida GOLD partnerskih opština.

II

Pravo sufinansiranja imaju privredna društva, registrovana u partnerskim gradovima/opštinama (gradovi Banja Luka i Doboj i opštine Gradiška, Laktaši, Teslić i Kotor Varoš) za obavljanje proizvodnih djelatnosti u svim sektorima, izuzev sektora koji ne mogu biti podržani od strane USAID-a, kao što su sektor vojne industrije, proizvodnja alkohola, cigareta i sl.
Korisnici Projekta podrške mogu biti i privredna društva koja su u prethodnom periodu koristila sredstva USAID Sida GOLD projekta ukoliko su ih iskoristila za namjenu za koju su odobrena.

Korisnici Projekta podrške mogu biti samo privredna društva koja pristaju na nadgledanje i izvještavanje o korištenju sredstava i postignutim rezultatima, što će se regulisati ugovorom.

Pravo na korištenje sredstava iz Projekta ne ostvaruju privredna društva koja su već realizovala aktivnosti navedene u Prijavi.

Korisnici Projekta podrške koji su koristili sredstva USAID Sida GOLD ili nekog drugog programa podrške ne mogu koristiti sredstva ovog Projekta podrške za istu namjenu.

III

Privredno društvo – korisnik sredstava podnosi Prijavu za korištenje sredstava na propisanom obrascu (Prilog I)
Uz prijavu za korištenje sredstava iz Projekta podrške, dostavlja se slijedeća dokumentacija:

  1. Tri ponude davaoca usluga uz navođenje razloga za odabir određenog davaoca usluge.
  2. Uvjerenje da je privredni subjekt izmirio sve poreske obaveze. Uvjerenje ne može biti starije od tri mjeseca.

Prijave se podnose od dana objavljivanja Javnog poziva.
Projekat podrške ostaće otvoren do utroška raspoloživih sredstava.
U zavisnosti od pristiglih prijava i raspoloživosti sredstava Odbor Projekta vrši ocjenu prijava prema slijedećem okvirnom rasporedu: 23.3.2016. godine, 31.5.2016. godine, 15.9.2016. godine.
Nakon ocjene pristiglih prijava Odbor Projekta podrške, na osnovu definisanih kriterijuma, vrši odabir korisnika sredstava i blagovremeno obavještava privredna društva o rezultatima ocjenjivanja.

Privredna društva koja na osnovu javnog poziva ostvare uslove za korištenje sredstava Projekta podrške zaključuju posebne ugovore sa Komorom.

Nakon implementacije projektne aktivnosti privredno društvo dostavlja Privrednoj komori RS Zahtjev za refundiranje sredstava (Prilog II) i dokaze o namjenskom trošenju sredstava.

IV

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u Privrednu komoru Republike Srpske, Ul. Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta za podršku privrednim društvima u aktivnostima uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta, pristupa tržištima i obuci radne snage“. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nadzor nad realizacijom i namjenskim korištenjem podsticajnih sredstava vršiće Privredna komora Republike Srpske.
Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Projektu, može se preuzeti na internet stranici Privredne komore Republike Srpske: www.komorars.ba i USAID Sida GOLD projekta.

Projekat podrške privrednim društvima – Pravilnik

Projekat podrške privrednim društvima – Okvirni nivo pordške

PRILOG 1 Obrazac za prijavu

PRILOG 2 Zahtjev za ref sred

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 139

+387 51 493 126

Print Friendly

Leave a Reply