Bolji pregled statistike i stanja za udruženje za ICT

By 11. априла 2018. ICT No Comments

Na inicijativu Udruženja za informacione i komunikacione tehnologije Privredne komore Republike Srpske, danas je u Republičkom zavodu za statistiku održan sastanak sa zamjenikom direktora, Radosav Savanovićem i saradnicima.

U ime Udruženja, sastanku su prisustvovali predsjednik Izvršnog odbora Udruženja Miroslav Matić i sekretar Udruženja, Slobodan Dragičević.

Sastanak je rezultat inicijative granskog udruženja i članica iz IKT sektora da se ovaj sektor posebno posmatra u izdanjima i obradama RZS RS u obliku mjesečnih izvještaja i biltena. Realizacijom ovih zahtjeva se ispunjavaju i uslovi razvojne strategije Vlade RS. Naglašena je potreba da se značaj sektora na taj način posebno naglasi kao i da se pokazatelji sektora usmjere u pravcu boljeg i snažnijeg razvoja svih grana privrede. Razgovorano je i o nizu problema i njihovom načinu prevazilaženja, a kojima se definišu i pretežna djelatnost u ovoj branši, kao osnovna šifra prema zahtjevima učešća na tenderima.

Sekretar Udruženja, Sobodan Dragičević predstavio je probleme u ovom sektoru za čije prevazilaženje postoji obostrani interes.

Prema riječima Savanovića, RZS RS će u sklopu svojih mogućnosti realizovati neke od zahtjeva.

Predstavljene su i aktivnosti RZS RS u oblasti anketiranja iz oblasti IKT-a prema pravnim i fizičkim licima.

Predstavnici Udruženja naglasili su i potrebu nastavka poslovne saradnje koja je i do sada bila na visokom nivou.

Print Friendly

Leave a Reply