280.00 ljudi traži brisanje podataka

GOOGLEGoogle je primio 282.407 zahteva za uklanjanje personalnih informacija sa interneta od kako je evropski sud pravde doneo kontroverzni zakon o pravu da se bude zaboravljen koji omogućava korisnicima da zatraže da se informacije o njima uklone iz rezultata pretrage. Reč jeo zakonu koji omogućava korisnicima da zatraže da sa interneta budu povučene informacije o njima koje sadrže netačne ili zastarele podatke. Ukupno, pomenuta brojka od više od 280.000 ljudi je zahtevala uklanjanje od 1.027.207 web stranica iz Google pretrage. Oko 58.7% zahteva je rešeno potvrdno saopštio je Google.

Print Friendly

Leave a Reply