Poziv na online edukaciju na temu „Interpretacija i primjena zahtjeva standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17025″

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Koordinacionim tijelom za infrastrukturu kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj i Republičkim zavodom za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske, a u okviru Еvropske mreže preduzetništva, organizuje online edukaciju na temu „Interpretacija i primjena zahtjeva standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17025″, koja će se održati u četvrtak, 18.11.2021. godine sa početkom u 10:00 časova putem Zoom linka.

Cilj edukacije je da se poboljša razumijevanje i tumačenje zahtjeva standarda ISO/IEC 17020, Ocjenjivanje usklađenosti – Zahtjevi za rad različitih tipova kontrolnih tijela i standarda ISO/IEC 17025, Ocjenjivanje usklađenosti – Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanja i kalibraciju, kako bi učesnicima bila olakšana priprema i primjena dokumenata sistema upravljanja u kontrolnim tijelima i laboratorijama i/ili njihova akreditacija. Na edukaciji će biti predstavljena praktična iskustva iz procesa akreditacije i rada kontrolnih tijela i laboratorija. Akreditacija je jedan od preduslova za ovlašćenje, odnosno imenovanje ispitnih i kalibrirajućih laboratorija i kontrolnih tijela od strane nadležne institucije, što je u Republici Srpskoj propisano Zakonom o tehničkim propisima Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 45/13), Uredbom o sprovođenju ocjenjivanja usaglašenosti i načinu imenovanja tijela za ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda, Zakonom o metrologiji (Službeni glasnik RS br.33/16) i drugim posebnim zakonima i podzakonskim aktima. Takođe, akreditacija prema navedenim standardima je i preduslov za prihvatanje kompetencija kontrolnih tijela i laboratorija i priznavanje dokumenata o ocjenjivanju usaglašenosti koje oni  izdaju.

U okviru online edukacije, biće obrađene sljedeće teme:

  • Struktura standarda ISO/IEC 17020 i standarda ISO/IEC 17025,
  • Detaljno objašnjenje zahtjeva standarda ISO/IEC 17020 i standard ISO/IEC 17025,
  • Smjernice za izradu dokumentacije sistema upravljanja kontrolnog tijela i laboratorijskog tijela,
  • Praktična iskustva iz ocjenjivanja kontrolnih tijela i laboratorijskih tijela.

Edukacija je namijenjena rukovodiocima kvaliteta, tehničkim rukovodiocima i osoblju kontrolnih tijela i laboratorija, uključenim u aktivnosti sistema upravljanja i/ili tehničkim aktivnosti u tim tijelima, koja su već akreditovana ili se pripremaju za akreditaciju, kao i svim zainteresovanim stranama koje učestvuju u raznim aktivnostima ocjenjivanja usaglašenosti, a u uskoj  su vezi sa zahtjevima standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17025.

Predavač na edukaciji je g-đa Mirjana Đogo, Akreditovani Ocjenjivač ATS-a (Akreditaciono tijelo Srbije).

Edukacija je besplatna za sve učesnike, a link za pristup obuci će Vam biti dostavljen na mail nakon izvršene prijave. Prijaviti se možete na email adresu sonjam@komorars.ba najkasnije do 17.11.2021. godine, do 14 časova.

U prilogu poziva dostavljamo Vam program edukacije, te se nadamo da ćete prepoznati značaj ponuđene teme i prijaviti se za učešće.

Program

Print Friendly

Leave a Reply