4. Digitalni samit o Zapadnom Balkanu 2021

Poštovani,
obavještavamo Vas o održavanju 4-tog Digitalnog samita o Zapadnom Balkanu 2021.
Poziv je za start-up, mikro i male kompanije iz regiona koje su razvile IT rješenja sa konkurentskim prednostima i snažnim potencijalom za tržišne mogućnosti za implementaciju u različitim oblastima industrije.
Događaj će se održati u hibridnom obliku putem online sesija i sastanaka na visokom nivou u Crnoj Gori u Podgorici, od 11. do 13. oktobra 2021. godine.
Događaj će okupiti predstavnike vlada, kompanija, regionalnih organizacija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i mladih sa ciljem uspostavljanja digitalne platforme za razmjenu ideja i prijedloga.
Uz podršku Evropske komisije 30 odabranih pravnih lica iz regiona ZB6 (5 kompanija po ekonomiji) imaće priliku da uzmu učešće u posebno kreiranom programu.
Uslovi, informacije i druga uputstva o učešću u besplatnom programu je predviđeno za kompanije sa određenim uslovima a link se nalazi na stranici:

4th Western Balkans Digital Summit 2021 – Invitation for small companies (start-ups) from Western Balkans Six region to participate in the regional cooperation program free of charge

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati gransko udruženje za ICT u Privrednoj komori Republike Srpske.

Print Friendly

Leave a Reply