„Unaprijedenje vještina javnog zagovaranja“ 10. i 11. februara

By 5. фебруара 2021. Najave događaja No Comments

UG Budućnost u okviru projekta kojeg finansira Evropska unija nastavlja sa aktivnostima u projektu „Studentskom praksom brže do posla“ u okviru kojih su planirana tri treninga. Pored aktivnosti na praćenju studentske prakse, fokus planiranih treninga će biti na unapređenju zagovaračkih aktivnosti za poboljšanje politika i zakonodavstva u oblasti visokog obrazovanja.

Prvi edukativni program, „Unaprijeđenje vještina javnog zagovaranja“  će se održati 10. i 11. februara 2021. godine.

10.februar u periodu od 13:00h do 17:00h

11.februar u periodu od 09:00h do 12:30h

Prva dva treninga će biti održana u februaru i martu.  Nakon prvog treninga  u februaru „Unaprijeđenje vještina javnog zagovaranja“, u  martu je planirana edukacija na temu „Unaprijeđenje vještina zagovaranja kroz medije“. Treći modul edukacije je planiran u ljetnim mjesecima. Kroz ovaj program edukacija učesnicima će se pružiti potrebne informacije i podići znanje o metodama, tehnikama, alatima i pristupima za postizanje boljeg uticaja na javne politike, kao i na koji način da organizuju i vode uspješnu medijsku kampanju.

Svoje učešće na treningu potvrdite najkasnije do 08. februara 2021. godine na mail:dajanaslavnic@gmail.com

Pristupne podatke za zoom platformu će biti dostavljeni nakon prijave za trening.

 

 

Print Friendly

Leave a Reply