Info Pult

digitalizacija 2

Objavljen Javni poziv za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća

By | Aktuelnosti, Digitalna transformacija, slide | No Comments

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća. Pravo na podsticaj ostvaruje se na osnovu projekta privrednog subjekta, koji za predmet može imati sprovođenje digitalne transformacije poslovanja.

Read More
K fond

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je Prijedlog uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju

By | Aktuelnosti, Saobraćaj i veze | No Comments

Ovom uredbom uređuju se uslovi, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova, kao i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava poslodavcima koji obavljaju djelatnost javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanja usluga autobuskih stanica za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Read More
digital biz

UNDP projekat DigitalBIZ – Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu digitalne transformacije MSP

By | Aktuelnosti, Digitalna transformacija, Građevinarstvo, Projekti, slide, Šumarstvo i drvoprerada, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH objavio je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća u okviru projekta DigitalBIZ.
Rok za podnošenje prijava je 26.11.2021. godine.

Read More
2.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekta

By | Aktuelnosti, Tekstil i kožarstvo | No Comments

U okviru projekta EU4Business Recovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, a zajednički realizuju MOR, GIZ i UNDP, MOR pruža podršku malim i srednjim preduzećima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, sa ciljem obezbjeđivanja kontinuiteta poslovanja i povećanja njihove otpornosti kroz integrisan paket podrške, koji se sastoji od grantova i tehničke pomoći.

Tehnička pomoć biće realizovana kroz program „Podrška razvoju konkurentnih i odgovornih preduzeća” (SCORE), te izradom planova kontinuiteta poslovanja i/ili planova za unapređenje fabrike (BCP/FIP), koji će rezultirati čistijom proizvodnjom, povećanjem produktivnosti i većom konkurentnošću preduzeća. Izabrani kandidati proći će kroz obuku iz metodologije SCORE i BCP, koja će im omogućiti da pružaju konsultantske usluge malim i srednjim preduzećima i postanu sertifikovani predavači za SCORE. Po uspješnom završetku obuke, predavači će zaključiti ugovor sa MOR-om o izvođenju obuke u izabranim preduzećima.

Vuše informacije o projektu kao i prijavne obrasce možete potražite na sajtu: https://eu4business.ba/o-eu4business-recovery/pozivi-za-dostavljanje-prijedloga-projekata/tekstil-odjeca-obuca/

 

 

Slajd vlada

Utvrđena rang lista privrednih subjekata za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini

By | Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala, Prerada papira, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Posmatrano po sektorima industrije najviše investicija se realizuje u sektoru metalne i elektro industrije, zatim slijedi sektor drvne, te industrija proizvodnje papira. Značajne investicije se odnose na nabavku novih proizvodnih linija, digitalizaciju proizvodnih procesa, CNC mašina, robota, lasera i slično.

Read More
3 miliona eu4agri

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

By | Aktuelnosti, Poljoprivreda | No Comments

Realizacijom ovih projekata nastoji se podržati modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije. Glavni cilj je povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga ublažavajući negativne ekonomske efekte pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, osiguravajući kontinuitet njihovog poslovanja.

Read More

“Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”

By | Aktuelnosti | No Comments

People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom “Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

People in Need (PIN) je nevladina, neprofitna organizacija utemeljena na idealima humanizma, slobode, jednakosti i solidarnosti. Projekat traje trideset mjeseci, a završava se u decembru 2022. godine. Cilj projekta je poboljšati status osoba s intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) u pravcu ostvarivanja njihovih prava u privrednom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam navedenih gradova.

Cilj akceleratorskog programa je poboljšati kapacitete kompanija za razvoj njihovih poslovnih ideja i zapošljavanje osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim poteškoćama. Akcelerator nudi sistematski pristup kroz sveobuhvatnu obuku o razvoju poslovnog modela koristeći inovativne poslovne alate, radionicu o uključivanju OSI u zapošljavanje i mentorstvo od strane stručnih lica. Ciljna grupa akceleratorskog programa su kompanije koje već zapošljavaju ili u bliskoj budućnosti žele zaposliti OSI.

Biće nagrađene najbolje poslovne ideje:

5-6 kompanija dobit će sredstva u iznosu od 1000,00 EUR za razvoj svojih proizvoda i izgradnju kapaciteta.

Dvije kompanije s najboljim poslovnim idejama bće nagrađene dodatnim grantom od 4000,00 EUR, kao vid podrške ulaganju u njihove poslovne modele.

Pobjednici/pobjednice akceleratorskog programa dobiće i dodatnu podršku za savjetovanje ili promociju.

Zainteresovane kompanije trebaju zadovoljiti sljedeće kriterijume:

Pravna registracija kompanije u BiH (najmanje  12 mjeseci)

Kompanija je operativna u proteklih 12 mjeseci (uplaćuje poreske obaveze)

Kompanija nije primila više od jednog granta za istu svrhu u protekle dvije godine

Dugovi kompanije ne mogu premašiti 40% godišnjeg prihoda

Kompanija je voljna dati 25% učešća u dodijeljenom grantu 4000,00 EUR.

Zainteresovane kompanije treba da popune obrazac za prijavu i predaju ga zajedno sa potrebnim prilozima. Obavezno dostavite sve potrebne dokumente:

Obrazac za prijavu

Prilozi:

Rješenje o registraciji

Dokaz o redovnom plaćanju doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje (ne starije od 6 mjeseci)

Dokaz o plaćanju direktnih i indirektnih poreza (ne stariji od 6 mjeseci)

Dokaz od banke da poslovni računi nisu blokirani(ne stariji od 6 mjeseci)

Bilans uspjeha za posljednju godinu

Bilans stanja za posljednju godinu (bilans stanja su dužne dostaviti samo kompanije koje su registrovane kao d.o.o. ili d.d.)

Potrebne dokumente je potrebno dostaviti na e-mail adresu ivana.godulova@peopleinneed.cz do 7. septembra 2021 (23:59 CET). Ukupno će biti odabrano 15 kompanija za Fazu 1 akceleratorskog programa. Postupak odabira može uključivati i kratki lični intervju. Nepotpune prijave ili prijave primljene nakon datuma zatvaranja konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

Obrazac-za-prijavu-akcelerator