Info Pult

Radionica samoprocjene potreba i prioriteta za Bosnu i Hercegovinu

By | Aktuelnosti | No Comments

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa Američkom agencijom za mađunarodni razvoj (USAID), Grupacijom Svjetske banke i Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO), provešće trodnevnu samoprocjenu potreba i prioriteta BiH u odnosu na najbolje svjetske prakse u olakšavanju trgovine. Samoprocjena će biti održana od 27. do 29. oktobra 2015. godine, sa početkom u 8.30h, u hotelu „Bristol“ Sarajevo.

Read More
Tehnicki pregled autobusa

Završena akcija vanredne kontrole ispravnosti autobusa

By | Aktuelnosti, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Tokom akcije koja je, na teritoriji Republike Srpske provođena tokom avgusta i septembra, izvršena je vanredna kontrola 408 autobusa, a neispravnost je utvrđena na 94 vozila (23%).
Najveći broj neispravnosti odnosio se na kočioni sistem, uređaje za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju, elemente vješala, osovine, točkovi i drugo.

Read More
Naucni skup Ekonomski fakultet

Naučni skup: Podići nivo upravljanja poslovnim inkubatorima

By | Aktuelnosti | No Comments

Za uspješno pretvaranje inovacija u biznis potrebno je podići na viši nivo upravljanje poslovnim inkubatorima i tehnološkim biznis parkovima, što podrazumijeva odabir poslovnih ideja u saradnji sa bankama, ali i veću uključenost univerziteta, rečeno je na naučnoj konferenciji „Inovacije i preduzetništvo“ na Ekonomskom fakultetu banjalučkog Univerziteta.

Read More