Info Pult

Seminar: „Zaštita geografskog porijekla, žiga i industrijskog dizajna“

By | Edukacije, Najave događaja | No Comments

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Institutom za intelektualno vlasništvo BiH organizuje seminar na temu „Zaštita geografskog porijekla, žiga i industrijskog dizajna“. Seminar će biti organizovan 20.10.2016 godine u prostorijama Privredne komore Republike srpske, sa početkom u 10:00 časova. Više informacija o seminaru potražite u Pozivu.

Seminar Akreditacije

Održan seminar “Аkrеditоvаnjе tiјеlа zа оcјеnu usаglаšеnоsti – ispitne i kalibracione lаbоrаtоriје, inspеkciјskа i setrifikоvаnа tiјеlа u BiH”

By | Edukacije, EEN, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Upоznаvаnje tiјеlа zа оcјеnu usklаđеnоsti sа sistеmоm аkrеditаciје u Bоsni i Hеrcеgоvini, kао i prоcеdurаmа аkrеditаciје u sklаdu sа zаhtјеvimа sеriје stаndаrdа BAS EN ISO 17000, bio je cilj seminara.

Read More

Radionica: „Primjena pravilnika o pretpakovanim proizvodima i praktični primjeri metrološke kontrole nad pretpakovanim proizvodima“

By | Edukacije, Najave događaja | No Comments

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH zajednički organizuju radionicu na temu: „Prednosti primjene PEM-konvencije za privrednike“ koja će se održati u srijedu, 23.09.2015. godine u prostorijama Spoljnotrgovinske komore BiH, prema priloženom programu.

Read More
School-education

SEMINAR “ISO 9001:2015 – Interni auditor”

By | Edukacije, slide | No Comments

Cilj obuke je predstavljanje polaznicima izmjene u novoj verziji standarda ISO 9001, kako bi se na najbolji način pripremili za poboljšanje sistema kvaliteta poslovanja. Takođe, obuka ima za cilj da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provjera prema novoj verziji standarda. Namjenjen je rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provjere i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta.

Read More
finansije

Radionica: „Pristup finansijama – Prepreke i mogućnosti“

By | Edukacije | No Comments

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa USAID/Sida Projektom unapređenja lokalnog razvoja (GOLD), organizuje radionicu na temuPristup finansijama – Prepreke i mogućnosti“.

Radionica će se održati u četvrtak, 28.01.2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u velikoj sali Privredne komore Republike Srpske, ul. Đure Daničića 1/II, Banja Luka.

Cilj ovog predavanja je da se privredna društva upoznaju sa dostupnim finansijskim izvorima namijenjenim privredni u RS/BiH, problemima sa kojima se preduzetnici susreću pri apliciranju na kreditna i druga finansijska sredstva.

U okviru radionice predstavnik USAID/Sida GOLD projekta predstaviće praktični primjer pripreme i pisanja poslovnog plana. Prezentovaće se iskustva banaka i najčešće greške koje preduzetnici prave kod pripreme poslovnog plana, te će se pokušati dati odgovor na pitanja „Kako doći do sredstava za finansiranje biznisa?” i „Šta su na tom putu najveće prepreke?”. Takođe, predstaviće se aktuelne kreditne linije poslovnih banaka za preduzeća i predstavnike lokalne zajednice koje će prezentovati predstavnici Raiffeisen Banke Banja Luka, Nove Banke ad Banja Luka, ProCredit Banke, UniCredit Banke i Ziraat Banke, te će se prezentovati DCA garantni fond.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete pomenutom predavanju, molimo Vas da prijavite prisustvo najkasnije do utorka, 26.01.2016. godine.

Kontakt osoba u Privrednoj komori RS je Nikolina Dorontić Alibabić, telefon 051 222 990, faks 051 215 565, elektronska adresa: nikolinad@komorars.ba .

Poziv
Program

 

izvoz u SAD

Seminar: Obračun izvoznih cijena i distribucija na stranim tržištima

By | EBRD, Edukacije | No Comments

Eizvoz u SADvropska banka za obnovu i razvoj, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, organizuje trening na temu „Obračun izvoznih cijena i distribucija na stranim tržištima“,  koji će se održati 14-15. decembra 2015. godine u prostorijama Privredne komore u Banja Luci.

Trening je namijenjen preduzetnicima, direktorima i rukovodiocima u sektoru izvoza malih i srednjih privrednih društava koji žele unaprijediti izvoz.

Trening pruža praktičan uvid u razumijevanje različitih troškova izvoza i kalkulacije cijena i prenosi neke od najboljih praksi u uspješnom otvaranju i zadržavanju stranih partnera. Program je podijeljen u dva jednodnevna treninga. Prvi dan je posvećen kalkulaciji izvozne cijene, a drugi dan saradnji s distributerima.

Trening je interaktivan, uključuje prezentacije i vježbe. Učesnici će dobiti radne knjige i korisne alate za razvoj izvoznog poslovanja. Trening biće održan na njemačkom jeziku sa prevedom na srpski jezik.

Kotizacija je 150 KM po polazniku, a cijena uključuje štampane i ostale materijale za učesnike, ručak i osvježenje.

Rok za prijavu je petak 11. decembar 2015. godine do 15 časova.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:
Nikolina Dorontić Alibabić na 051 222 990, nikolinad@komorars.ba ili
Sanja Hardaga na 033 257 919, hardagas@ebrd.com

Poziv

 

Konkurencijsko vijce

Održan seminar: Primjena Zakona o konkurenciji u BiH

By | Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Primjena Zakona o konkurenciji u BiH“, bila je tema seminara koji je Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa EU Projektom „Podrška provođenju propisa u oblasti konkurencije u BiH i daljem jačanju konkurencijske politike, uključujući i komponentu državne pomoći“, organizovala danas u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

Read More