Info Pult

elnos

Vozači „Elnos group“ prisustvuju teoretskoj nastavi u okviru redovnog periodičnog osposobljavanja vozača

By | Edukacioni Centar PKRS Najava, Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze | No Comments

Vozači „Elnos group“ prisustvuju teoretskoj nastavi u okviru redovnog periodičnog osposobljavanja vozača, koju organizuje Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske.

Nastava se održava u skladu sa Programom za redovno periodično osposobljavanje profesionalnih vozača, koji je odobren od Zavoda za obrazovanje odraslih RS, te je u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske i Pravilnikom o legitimaciji i stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila.

elnos

profesionalni-vozac

Javni poziv za upis polaznika na javno važeći Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornog vozila

By | Edukacioni Centar PKRS Najava, Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

U Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornih vozila, može se upisati osoba koja ima završenu najmanje osnovnu školu, ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad na poslovima vozača motornih vozila i položen vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno vozačku dozvolu za odgovarajuće kategorije.

Read More