Info Pult

Voda 2

Održana tematska sjednica „Inovativne metode prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda kao dio integralnog sistema urbanog planiranja“

By | Ekologija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Danas je u prostorijama Privredne komore Republike Srpske održana tematska sjednica Udruženja za zaštitu životne sredine pri Privrednoj komori Republike Srpske a tema je bila „Inovativne metode prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda kao dio integralnog sistema urbanog planiranja“

Read More
banner-650x650

USAID-ov projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)

By | Ekologija, Elektro i hemijska, Energetika i rudarstvo, Građevinarstvo | No Comments

USAID je u saradnji sa nadležnim ministarstvima za energetiku u Bosni i Hercegovini sproveo detaljnu analizu pravnog okvira za investiranje u izgradnju energetske infrastrukture. Cilj ovih aktivnosti bio je identifikacija pravnih i drugih prepreka sa kojima se susreću investitori u svim oblastima koje u relevantne za izdavanje dozvola za izgradnju energetske infrastrukture ( poput prostornog uređenje i građenja, koncesija, zaštita životne sredine, upravljanje vodama i dr.).

USAID-ov projekat asistencije energetskom sektoru  (USAID EPA) izradio je digitalni vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH. Digitalni vodič je online aplikacija koja investitorima postavlja niz pitanja  o njihovom planiranom projektu (lokacija, vrsta objekta, instalisana snaga i sl.) i na osnovu datih odgovora, pruža informacije potrebne za realizaciju željenog projekta. Drugim riječima investitori dobijaju prilagođen vodič za njihov projekat koji sadrži listu dozvola, saglasnosti i drugih pravnih akatakoje moraju pribaviti, listu nadležnih institucija koje ih izdaju i vremenske rokove kao i druge korisne informacije.

Digitalni vodič

renewables-energy

Objavljen Javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE)

By | Ekologija, Elektro i hemijska, Energetika i rudarstvo, Najave događaja, Projekti, slide | No Comments

Objavljen javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljivih izvora energije (ZOE). Poziv za projektne ideje će biti otvoren za jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i pojedince, a koji imaju za cilj korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije prvenstveno radi zadovoljenja energetskih potreba članova zajednice.

Read More
renewables-energy

Poziv: Info sesija za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljive energije (ZOE), Banja Luka, 25.08.2022.

By | Ekologija, Elektro i hemijska, Energetika i rudarstvo, Najave događaja, Projekti, slide | No Comments

Objavljen poziv za učešće na info sesijama na kojima će biti predstavljen javni poziv za prijavu projektne ideje za zajednice obnovljivih izvora energije (ZOE). Poziv za projektne ideje će biti otvoren za jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i pojedince, a koji imaju za cilj korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije prvenstveno radi zadovoljenja energetskih potreba članova zajednice.

Read More

ÖKOINDUSTRIA 2021 28-30.04.2021

By | Ekologija, Komunalne usluge, Najave događaja, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U organizaciji Udruženja mađarskih firmi iz oblasti zaštite životne sredine (https://kszgysz.hu/en/) između 28-30. aprila 2021. godine održava se Međunarodni online sajam ÖKOINDUSTRIA 2021 (ÖKOINDUSTRIA 2021 Virtual Green Expo & B2B). U fokusu manifestacije koja se održava pod visokim pokroviteljstvom Jánosa Ádera, predsjednika Mađarske, nalaze se brojne važne teme, kao što su zelena mobilnost, reciklabilna plastika, upravljane otpadom ili zeleno tržište rada.

Virtuelni sajam pruža priliku kompanijama da na učinkovit način stupe u kontakt sa svojom ciljnom grupom, da uspostave saradnju sa stručnim partnerima, odnosno da predstave svoje proizvode, usluge i inovacije. Organizatori će zajedno sa Evropskom preduzetničkom mrežom (Enterprise Europe Network) na tokom sajma održati međunarodnu B2B manifestaciju za pronalaženje novih poslovnih partnera. Pored navedenog, na sajmu će se održati i različite konferencije koje takođe možete pratiti online.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na pomenutom događaju, registracija je moguća na web stranici https://2021.okoindustria.hu/, na kojoj se takođe nalazi i detaljni program sajma i popis registrovanih izlagača.

ekologija

Poziv za prijave kompanija na učešće u projektu „Nacionalni program čistije proizvodnje: Bosna i Hercegovina“

By | Ekologija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Čistija proizvodnja podrazumijeva primjenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka zamjenom klasičnih rješenja koja tretiraju otpad na kraju proizvodnog procesa. Rezultati uvođenja čistije proizvodnje su uštede, smanjeni utjecaj na okoliš/životnu sredinu i bolja usklađenost sa domaćim zakonodavstvom, EU propisima i međunarodnim standardima.

Read More