Info Pult

Saradnja sa kompanijama iz NR Kine

By | Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala | No Comments

Obavještvamo Vas o mogućnosti saradnje sa kompanijama iz NR Kine u periodu od 30.08-03.09.20212. godine. Ovdje možete preuzeti listu kineskih kompanija koje sarađuju sa najvećim svjetskim i evropskim proizvođačima u oblasti proizvodnje različitih liftova i pokretnih traka ali i različitih elektromotora, aluminijumskih žica i dr.

Kompanije su zainteresovane za pronalazak partnera i uspostavljanje saradnje sa privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini. Veliki online b2b događaj za firme iz Centralne i Istočne Evrope trajaće 5 dana a svaka naša firma će dobiti svoje termine za razgovore sa kineskim partnerima putem Zoom aplikacije.

Ukoliko ste zainteresovani za razgovore sa potencijalnim partnerima, ljubazno Vas molimo da nas informišete najkasnije do četvrtka, 12.08.2021. godine, da bismo na vrijeme prijavili naša preduzeća.

Prijave moguće na kontakt telefon 051 493 123 ili na mejl jelenat@komorars.ba

 

COVID blažavanje mjera

Uputstvо zа pоstеpеnо ublаžаvаnjе mјеrа zа sprеčаvаnjе širеnjа virusа SARS – CoV-2 u Rеpublici Srpskој

By | Elektro i hemijska, Energetika i rudarstvo, Komunalne usluge, Metalurgija i obrada metala, Novosti iz Komore, Poljoprivreda, Prerada papira, slide, Šumarstvo i drvoprerada, Tekstil i kožarstvo, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

U svrhu rеlаksаciје mјеrа kоје su nа snаzi kаkо bi sе spriјеčilо ili smаnjilо prеnоšеnjе virusа SARS-CoV-2, nеоphоdnа је primјеnа dоlе nаvеdеnih mјеrа kаkо bi sе dјеlаtnоsti i privrеdni subјеkti vrаtili u funkciјu i bili nа usluzi grаđаnimа.

Read More
rim metal

April domaće metalce strmoglavio u dubiozu

By | Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala | No Comments

„Analize koje je uradila Spoljnotrgovinska komora BiH ne mogu biti reper koji će pokazati kakvo je stanje u ovoj grani industrije. Većina firmi radi smanjenim kapacitetom, većina tržišta s kojima smo sarađivali u inostranstvu je potpuno zatvorena, Italija, Austrija, Njemačka… Veliki broj firmi iz oblasti metalske i elektro industrije radnike je poslao na godišnje odmore, a ostali rade na pola radnog vremena. Međutim, i sa takvom reorganizacijom bićemo u gubicima. Čekamo da se završi april pa ćemo onda znati definitivno na čemu smo“, kazao je Ćorić.

Read More
DSCN3004

Sastanak privrednika i predstavnika Elektroprivrede RS

By | Elektro i hemijska, Novosti iz Komore, slide | No Comments

S obzirom da je na sastanku, kojem je prisustvovao veliki broj privrednika, otvoreno mnogo pitanja u vezi sa isporukom električne energije, cijenama, uslovima, pravima i obavezama i jedne i druge strane, formirano je radno tijelo Komore od četiri člana, čiji će zadatak u narednim danima biti da, u saradnji sa ERS, otkloni sve nejasnoće i dođe do odgovora koji zanimaju privrednike.

Read More
6.tehnoloske inovacije

6. Naučno-stručni skup: „TEHNOLOŠKE INOVACIJE – GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA“

By | Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala, Najave događaja, Novosti iz Komore | No Comments

Savez inovatora Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizuju 6.Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: „TEHNOLOŠKE INOVACIJE GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA“, koji će se održati 12. novembra 2018. godine u Banja Luci.
Prijave o učešću i apstrakt rada dostavljaju se do 31.10. 2018. godine.
Više infomacija možete pronaći u pozivu.

Poziv, ćirilica
Poziv, latinica
Poziv, engleski

Industrija

Poslu sa Nijemcima nada se 30 preduzeća

By | Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala | No Comments

Sastanci u Pragu svakako su šansa za domaće kompanije. Ovi susreti preduzeća sada su konkretniji nego što je to bilo ranije. Njemačke kompanije hoće da za svoje sagovornike imaju preduzeća koja već imaju neke uspjehe na tržištu i koja zadovoljavaju visoke standarde o pitanju kvaliteta isporuke, ali i tehnologije koju posjeduju – kazao je direktor Sektora granskih udruženja pri Privrednoj komori RS Pero Ćorić.

Read More
mehanizmi1

Dušan Stojčić predsjednik Skupštine Udruženja elektro-hemijske industrije

By | Elektro i hemijska, Novosti iz Komore | No Comments

Direktor privrednog društva Geofon a.d. Teslić, Dušan Stojčić, izabran je za predsjednika Skupštine Udruženja elektro-hemijske industrije Privredne komore Republike Srpske, dok je za potpredsjednika izabran Mirko Karaulac, direktor privrednog društva Mehanizmi B Gradiška, na mandatni period 2017. – 2021. godina.

Read More

Obavještenje pravnim licima koja se bave prometom sredstava za pranje i čišćenje

By | Elektro i hemijska, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Zdravstvena inspekcija trenutno sprovodi intenzivniju kontrolu primjene navedenih propisa što u konačnici za rezultat ima povećan priliv zahtjeva za registraciju djelatnosti s hemikalijama i registraciju različitih proizvoda, od strane pravnih lica koja se nisu uskladila sa propisima na snazi u zakonom ostavljenim rokovima.

Read More
ciscenje-odrzavanje01

OBAVJEŠTENJE: Promet sredstava za održavanje čistoće

By | Elektro i hemijska, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U Republici Srpskoj su na snazi propisi iz oblasti hemikalija/biocida i predmeta široke potrošnje koji su u većoj mjeri usklađeni sa propisima EU. S obzirom da su u Federaciji BiH i nekim zemljama koje nisu članice EU na snazi neusklađeni propisi, postoji mogućnost da se na tržištu Republike Srpske nađu proizvodi koji ne ispunjavaju uslove važećih propisa.

Read More
TEIAS

Tenderi turske Korporacije za prenos električne energije (TEIAS)

By | Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Tenderi | No Comments

Korporacija za prenos električne energije (TEIAS) iz Turske objavila Međunarodni konkurentski javni poziv za Nabavku trafostanica, robe za testiranje, transport, isporuku, potrebne usluge klijentima i skladištenja, usluge inžinjeringa i dizajniranja, izgradnja, instalacija, nadzor, puštanje u rad, testiranje na licu mjesta i rukovanje u zadovoljavajućim radnim uslovima od 154kV.

Read More