Info Pult

Postavljanje novog WEB portala Privredne komore Republike Srpske

By | ICT, Najave IKT | No Comments

Danas, 02.09.2015. godine izvršeno je postavljanje novog WEB portala Privredne komore Republike Srpske na domenu www.komorars.ba .

Istovremeno, nakon 11 godina neprekidnog rada prestao je sa radom WEB, MAIL i FTP server koji je bio instaliran na infrastrukturi IT Centra PKRS. Ovim je obilježen i značajan broj godina rada obog sistema koji je radio na Lynux platformi i koji u svom radu nije imao prekide ili „obaranja“ niti jednom u toku funkcionisanja.

Razlog za korišćenje novog seta usluga i hostinga od strane MTEL a.d., naše najveće telekomunikacione kompanije u Republici Srpskoj, jesu adekvatni serveri i podrška koju dobijamo uz proširenje na poprečni link brzine 15Mbps.

Pokazalo se da ne postoji dovoljan broj stručnjaka koji su u mogućnosti održavati Lynux platformu a i broj onih koji je neophodan privredi je svakim danom manji. Glavnu podršku smo prijateljskim putem dobijali od našeg velikog maga i stručnjaka koji sada radi i živi u Češkoj gdje ima satisfakciju za svoja znanja poslije niza uspješnih projekata u pojedinim domaćim firmama.

IT Centar je projektovao još od 2000-te godine, tada samo jedan zaposleni, sistem koji je radio na platformi koja nam je uštedjela ogromna finansijska sredstva, omnogućila svim stručnim službama u cijelom komorskom sistemu (PKRS sa PPK u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu – Palama uz novootvorenu kancelariju PPK Banja Luka u Prijedoru) i uspostavljanje sistema pRegis® – Privredne registar RS. Nisu tada morale biti plaćene licence za Microsoftove servere zbog korišćenja Lynux platforme a i u ovom novom rešenju plaćanje licenci vrši firma za Hosting uz garantovane servise.

Naš sistem je stvorio prvi put u istoriji Republike Srpske osnovu za izgradnju ozbiljnog informacionog sistema pRegis® koji od 2009. godine aktivno povezuje cijeli komorski sistem RS, veliki broj institucija, opština i Gradova u RS te obezbjeđuje niz informacija za stručne analize: izradu razvojnih strategija i razvoj ostalih elektronskih servisa elektronskog poslovanja te izgradnju glavnog dijela informacionog sistema Republike Srpske.

Uvođenjem sistema kvaliteta ISO još od 2005 godine sistem je neposredno uticao na uspostavljanje servisa Privredne komore RS prema poslovnom svijetu u zemlji i inostranstvu, te poslovnim subjektima kroz sertifikovanje domaćih kompanija i učešćem na raznim projektima.

Isto tako dao pRegis® nam je dao osnovu za namjeru da postanemo CA tijelo (Certification Authority Body) kako bismo obezbijedili digitalne sertifikate i digitalni potpis za „Privredu RS“.