Info Pult

119759869_3488828961344379_9019927859616183225_o

Brčko: Komora predstavila svoju ulogu u stručnom obrazovanju

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Ovaj okrugli sto danas su u Brčkom organizovali Privredna-gospodarska komora Brčko distrikta BiH i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, u okviru međunarodnog projekta Erasmus+ „Jačanje kapaciteta u razvoju dualnog visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, uz podršku Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS).

Read More
kompenzacioni fond 14092020 portal_195869386

UO Kompenzacionog fonda odobrio isplatu 5 miliona KM za potrebe sufinansiranja kapitalnih investicija u poljoprivrednoj proizvodnji

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ostvaruju pravo na finansijsku podršku za maj mjesec 2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

Read More
DSCN3507-min

Predstavljene aktivnosti projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“

By | Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Razmjena iskustava u korištenju digitanih tehnologija u oblasti upravljanja poljoprivrednim zemljištem i preispitivanja mogućnosti integracije, bila je tema sastanka partnera DeveloPPP projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koji je održan u Privrednoj komori Republike Srpske.

Read More
capture-20200911-103739-750x460

Riješiti pitanje pribavljanja viza detaširanih radnika iz BiH u Njemačkoj

By | Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Sastanku su prisustvovali predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH, privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH, te Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala pri Privrednoj komori Republike Srpske i Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala pri Privrednoj komori Federacije BiH.

Read More
IMG-0a1668ae87b0826012ebc7107c7b8a97-V

Počele konsultantske posjete u okviru Projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“

By | Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U okviru ovog projekta počele su prve posjete sertifikovanih konsultanata u pilot preduzećima za izradu digitalnih strategija. Posjete su počele u dva privredna društva Novi Jelšingrad d.o.o. Banja Luka i Mreža Network d.o.o. Derventa, a do kraja septembra realizovaće se posjete i u ostalim privrednim društvima.

Read More
finansijsko restruktuiranje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske na snagu stupa 1.1.2021.

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

U skladu sa prijedlozima, primjedbama i sugestijama Privredne komore Republike Srpske izvršena je korekcija u Nacrtu izmjena i dopunama Zakona na način da je iz novopredloženog člana 13a. obrisan stav kojim je predlagano da sertifikovani računovodstveni tehničari mogu da sačinjavaju finansijske izvještaje isključivo za mikro pravna lica, razvrstana u skladu sa Zakonom, odnosno preduzetnike koji poslovne knjige vode po principu dvojnog knjigovodstva.

Read More
digitron-porez-brojevi-olovka

Novi Zakon o poreskom postupku stupio na snagu

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Ovim zakonom uređuju se organizacija i nadležnost Poreske uprave Republike Srpske, prava i obaveze poreskih obveznika, poreski postupak, plaćanje poreskih obaveza, redovna i prinudna naplata poreskih obaveza, kao i drugi načini prestanka poreskih obaveza, poreska kontrola, posebna kontrola, postupak po pravnom lijeku i nadzor u oblasti poreza u Republici Srpskoj.

Read More