Info Pult

Tehnoloske inovacije 2016

„Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj naučno–stručnog skupa je da okupi eksperte i druge kompetentne ličnostii iz institucija, privrede i organizacija, radi razmjene informacija, iskustava i stavova u primjeni inovacija, da se razmjene iskustva iz razvoja nacionalnih inovacionih sistema susjednih zemalja i zemalja EU, te konačno sagledati mogućnosti primjene pozitivnih rješenja u Republici Srpskoj i BiH, i iste predložiti nadležnim institucijama.

Read More
ugostiteljstvo

Nacrt Zakona o ugostiteljstvu

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti u konsultacijama u izradi zakona (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 123/08) Ministarstvo trgovine i turizma poziva zainteresovane da u roku od 8 dana od dana objavljivanja Nacrta Zakona o ugostiteljstvu na internet stranici Ministarstva dostave svoje komentare , prijedloge i sugestije.

Read More
Seminar Akreditacije

Održan seminar “Аkrеditоvаnjе tiјеlа zа оcјеnu usаglаšеnоsti – ispitne i kalibracione lаbоrаtоriје, inspеkciјskа i setrifikоvаnа tiјеlа u BiH”

By | Edukacije, EEN, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Upоznаvаnje tiјеlа zа оcјеnu usklаđеnоsti sа sistеmоm аkrеditаciје u Bоsni i Hеrcеgоvini, kао i prоcеdurаmа аkrеditаciје u sklаdu sа zаhtјеvimа sеriје stаndаrdа BAS EN ISO 17000, bio je cilj seminara.

Read More
Multilateralna-kompenzacija

U drugoj multilateralnoj kompenzaciji prebijeno 100 miliona KM obaveza

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

U drugoj obaveznoj multilateralnoj kompenzaciji koju je Banjalučka berza sprovela 18.05.2016. godine kompenzovano je 100.043.067 KM obaveza učesnika iz privatnog i javnog sektora od ukupno prijavljenih 973.389.341 KM. Procenat kompenzacije ukupno prijavljenih obaveza iznosio je 10,28%. Iznos obaveza koji se mogao kompenzovati, ako se uzmu u obzir potraživanja učesnika u kompenzaciji, iznosio je 716.882.452 KM.

Read More