Info Pult

Pоziv nа Kоnfеrеnciјu – „Pоvоlјnо pоslоvnо оkružеnjе, povećanje investicija i inovativnosti“

By | Najave događaja, SHIPmEnTT | No Comments

Cilј оdržаvаnjа Kоnfеrеnciје је prоmоciја rеzultаtа i primјеrа dоbrе prаksе prоgrаmа BFC SEE sеrtifikаciје, tе rаzmјеnа iskustаvа u оblаsti digitаlizаciје lоkаlnih uprаvа, pоvеćаnjа kоnkurеntnоsti i invеsticiја, i prezentovanje SHIPmEnTT PLUS projetka.

Read More
88210825_3028866857340594_6583118806640492544_o

Održana konferencija u okviru projekta SHIPMENTT

By | Novosti iz Komore, SHIPmEnTT, slide | No Comments

Najviše je potrebno da potenciramo odnos privrede u cjelini sa naučno-istraživačkim organizacijama. Kroz naše studijske posjete, prije svega Italiji i Španiji, sagledali smo kako preduzeća iz tih zemalja sarađuju sa visokoškolskim i naučno-istraživačkim organizacijama i želimo ovom konferencijom da pokažemo kako da ta njihova iskustva ovde prenesemo – dodao je Ćorić.

Read More