Info Pult

ZŽS

Javna rasprava i konsultacije o Nacrtu Strategije zaštite životne sredine Republike Srpske 2022-2032

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Javna rasprava i konsultacije o Nacrtu Strategije i Izvještaju održaće se 19.07.2022. godine u 12:00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske. Primjedbe i sugestije na Nacrt Strategije i Izvještaj mogu se dostaviti na adresu Ministarstva (Trg Republike Srpske 1, Banja Luka) ili elektronskim putem na adrese: lj.stanisljevic@mgr.vladars.net ili D.Jelaca@mgr.vladars.net u roku od 30 dana nakon održavanja javne rasprave.

Read More
DP

UIO poziva špeditere da hitno podnesu zatjev za dobijanje digitalnog potpisa

By | Aktuelnosti, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Podsjećamo, od 1. avgusta 2022. godine u Bosni i Hercegovini počinje primjena NCTS-a (Novog provoznog kompjuterizovanog sistema), na nacionalnom nivou. To konkretno znači da se za sve postupke provoza roba carinske deklaracije podnose isključivo elektronski u sistem Uprave za indirektno oporezivanje, a svaka provozna prijava mora biti ovjerena novim digitalnim kvalifikovanim potpisom.

Read More
287533863_4127676477459621_6670499542759057460_n

Zaključci Konferencije “Povoljno poslovno okruženje i povećanje investicija“

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Vlada Republike Srpske kontinuirano posvećuje veliku pažnju nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Srpskoj, kako bi ih podigla na što viši stepen ujednačenog razvoja, rekla je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić na konferenciji o razvoju lokalnih samouprava na Jahorini.

Read More
industrija

Komora dostavila Vladi Srpske set aktivnosti za rasterećenje privrede i stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Razmatrajući trenutno stanje u privredi Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na aktuelnu situaciju koja je prouzrokovana kontinuiranim rastom cijena sirovina, repromaterijala i energenata, Upravni odbor Privredne komore Republike Srpske usvojio je zaključak u kojem se navodi da je u cilju bržeg i kvalitetnijeg donošenja odluka od značaja za privredu Republike Srpske, rasterećenja privrede, te stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja, hitno potrebno preduzeti sljedeće aktivnosti, koje je Komora dostavila i Vladi Republike Srpske

Read More
288477158_4131834777043791_2286855902402993138_n

Predstavljena unaprijeđena nagrada “Zvijezda turizma BiH”

By | Novosti iz Komore, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Turizam je veliki potencijal BiH i zahtijeva posebnu pažnju, a sistem nagrađivanja privrednih subjekata iz ovog sektora predviđen nagradom „Zvijezda turizma BiH“ je nešto što domaći turizam stavlja na mapu i u regionu i šire, izjavila je danas generalni sekretar Privredne komore Republike Srpske Dragana Kokot.

Read More
288214926_5031199286977523_5443130548926424916_n

Potpisan Ugovor o realizaciji projekta „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske – PPŽRS“

By | Novosti iz Komore, Projekti, slide, Žensko preduzetništvo | No Comments

Ovim projektom predviđene su aktivnosti za jačanje kapaciteta za razvoj ženskog preduzetništva kroz organizovanje stručnih obuka i konferencije preduzetništva žena sa ciljem povezivanja i umrežavanja žena, kao i unapređenja znanja i vještina preduzetnica. Osim toga, biće pružena i podrška promociji preduzetništva, kao i aktivnostima Savjeta za preduzetništvo žena.

Read More
Poziv

Poziv na sastanak: Prilike i šanse za saradnju sa EBRD-om

By | Digitalna transformacija, EBRD, Najave događaja, Projekti, slide | No Comments

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini na polju digitalizacije i automatizacije privrede. Lansirana je nova kreditna linija GO Digital, a projekat uključuje i subvencije za implementaciju raznih softverskih rješenja u MSP.

Read More
287533863_4127676477459621_6670499542759057460_n

BFC SEE: Panel diskusija „Rezultati BFC SEE programa jedinica lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem u regionu“

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Vlada Republike Srpske kontinuirano posvećuje veliku pažnju nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Srpskoj, kako bi ih podigla na što viši stepen ujednačenog razvoja, rekla je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić na konferenciji o razvoju lokalnih samouprava na Jahorini.

Read More