Info Pult

278234211_4080365982190671_9099405815114625858_n

Održana poslovna edukacija ”Perspektive tržišta, snabdijevanja i distribucije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske”

By | Edukacije, Energetika i rudarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj edukacije bio je informisanje članica o tržištu električne energije, snabdijevanju i ulozi distributera, s obzirom na promjene nastale na tržištu električne energije koje za rezultat imaju povećanje cijena i obaveze Republike Srpske u pogledu realizacije ugovora u oblasti energetske zajednice.

Read More
obnovljivi-izvori-energije-02

Edukacija ”Perspektive tržišta, snabdijevanja i distribucije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske”

By | Edukacije, Najave događaja, slide | No Comments

S obzirom na promjene nastale na tržištu električne energije koje za rezultat imaju povećanje cijena i obaveze Republike Srpske u pogledu realizacije ugovora u oblasti energetske zajednice, organizujemo edukaciju sa ciljem informisanja članstva o tržištu električne energije, snabdijevanju i ulozi distributera.

Read More
20220408_100609

Prijavite se za učešće na Sajmu zapošljavanja u turizmu

By | Novosti iz Komore, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Sajam zapošljavanja u turizmu namijenjen je povezivanju poslodavaca i budućih radnika u turizmu, sa fokusom na ciljanom povezivanju traženih i ponuđenih profila kandidata i poslodavaca. Na sajmu će učestvovati brojni restorani i hoteli, kao i mnogi drugi biznisi iz sektora turizma regija Banja Luka i Teslić, koji u narednom periodu imaju potrebu za novim zapošljavanjima u svojim kolektivima.

Read More
EronetSajam22

Komora predstavlja domaće privrednike na sajmu u Mostaru

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na štandu površine 100 metara kvadratnih, eksponatima će se predstaviti sedam privrednih društava, BH ES elektrosistemi d.o.o. Banja Luka, HI Destilacija a.d. Teslić, Farmavit d.o.o. Ljubinje, PZ Klekovača Drinić-Petrovac, Pošte Srpske a.d. Banja Luka, Vivaco grupa d.o.o. Banja Luka i X Express d.o.o. Banja Luka, dok će putem kataloga biti predstavljano više od 20 preduzeća iz različitih grana privrede.

Read More
PDV

Nacrt Pravilnika o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

By | Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo, slide | No Comments

Cilj ove izmjene je otklanjanje nedorečenosti Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, te da se kroz određene dopune odredaba pravilnika izvrši decidno propisivanje obaveze i načina obračuna, kao i plaćanja PDV stranim prevoznicima za usluge prevoza putnika preko teritorije BiH.

Read More
A pressure gauge is pictured at a Gaz-System gas compressor station in Rembelszczyzna outside Warsaw October 13, 2010. Polish and Russian negotiators will meet again on Sunday in Moscow for talks aimed at securing full gas supplies for Poland. REUTERS/Kacper Pempel (POLAND - Tags: ENERGY POLITICS)

Javne konsultacije: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

By | Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo, slide | No Comments

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 123/08 i 73/12), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o energetici.

Read More
Horizon-Europe-1

Poziv na seminar „Učešće privrednih društava u programu EU – Horizon program“

By | Edukacije, EEN, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Cilj seminara je predstaviti mogućnost učešća malih i srednjih preduzeća u programu Horizon Europe i iskustvo privrednog društva Alumina d.o.o. Zvornik kao partnera na „RIS RESTORE“ projektu. Horizon Europe je vodeći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, sa budžetom od 95,5 milijardi eura za period 2021-2027. Učešćem u programu jačaju se kapaciteti i unapređuje saradnja privrednih društava u oblasti istaživanja i inovacija.

Read More
građevinci

Građevinci: U tendere ugraditi odredbu o promjenjivosti cijena

By | Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

S obzirom da cijene građevinskog repromaterijala rastu skoro svakodnevno, a da veći broj projekata nije realizovan odmah nakon potpisivanja ugovora, već je rok izvršenja radova prolongiran iz različitih, objektivnih razloga (žalbi na tendere, promjene dokumentacije…), privrednici nisu u mogućnosti realizovati preuzeti posao po ranije ugovorenoj cijeni.

Read More
Deposit your budget for investment in the future

Objavljena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Usvojeni su kriterijumima za bodovanje, a u cilju dodatnog podsticanja privrednih subjekata na povećanje plata radnika. Shodno tome, pored postojećih kriterijuma uvodi se novi kriterijum, kojim se boduje visina isplaćenih prosječnih bruto plata zaposlenih dok je izmjenjen sistem bodovanja kod kriterijuma broja zaposlenih radnika.

Read More