Info Pult

Odluka o nižim carinama opet čeka sam kraj godine

By | Aktuelnosti, slide | No Comments

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, rekao je da se i ove godine ušlo u decembar, a da još nije donesena Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz određene robe. Naglasio je da je Privredna komora RS još u oktobru ove godine dostavila Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH inicijativu za produženje ove odluke do 31. decembra sljedeće godine.

Read More
Preradjivacka industrija

LIR projekt – Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa

By | Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini.

Read More
pozar

Poziv na sastanak u vezi sa propisima koji se odnose na uslove koje moraju ispunjavati građevine u oblasti zaštite od požara

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Sastanak se organizuje povodom dilema koje se javljaju u praksi prilikom primjene Pravilnika o tehničkim normativima zaštite od požara u objektima namijenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica (Sl. gl. RS, br. 64/13, 61/15), te drugih propisa iz oblasti zaštite od požara.

Read More

Vlada RS: Utvrđeni kriterijumi i način raspodjele drvnih sortimenata

By | Novosti iz Komore, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Prikupljanje podataka od drvoprerađivača, provjeru podataka, bodovanje preduzeća, utvrđivanje jedinične vrijednosti boda i količine šumskih drvnih sortimenata po vrsti drveta koje će se ugovarati pojedinačno sa svakim drvoprerađivačem, vršiće komisija imenovana rješenjem direktora JPŠ, iz reda zaposlenih u JPŠ.

Read More
GS 1

Seminar: GS1 sistem – povećajte produktivnost i tačnost u skladištu i transportu

By | Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U okviru seminara prezentovana je GS1 logistička nanjepnica, koja omogućava korisnicima da jednostavno identifikuju logističke jedinice tako da se one mogu pratiti i slijediti cijelim lancem snadbijevanja. Kroz praktične primjere iz prakse, predstavljena je i najnovija aplikacija GS1 „Print“, kao i potencijali upotrebe GS1 standarda.

Read More