Info Pult

????????????????????????????????????

Javna rasprava o radnoj verziji ekonomske politike: Biće uvaženi zahtjevi Komore

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić, nakon jučerašnje javne rasprave o radnoj verziji ekonomske politike za 2016. godinu, rekao je da je poslovna zajednica u Srpskoj dobila obećanje da će veliki dio zahtjeva, prijedloga i sugestija biti uvažen kroz mjere ekonomske politike za narednu godinu i kroz akcioni plan koji će biti donesen nakon usvajanja ekonomske politike.

Read More
Preradjivacka industrija

Inicijativa PKRS: U starosnu penziju i sa 40 godina staža

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Razmatrajući materijale predložene za 12. vanrednu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, u Prijedlogu ovog zakonskog rješenja, Privredna komora RS uočila je da se član 42. važećeg zakona, dopunjava, a poslovna zajednica ovom amandmanskom inicijativom predlaže i izmjenu stava 1. navedenog člana, koji treba da glasi: „Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 40 godina penzijskog staža.“

Read More
Konkurencijsko vijce

Održan seminar: Primjena Zakona o konkurenciji u BiH

By | Edukacije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Primjena Zakona o konkurenciji u BiH“, bila je tema seminara koji je Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa EU Projektom „Podrška provođenju propisa u oblasti konkurencije u BiH i daljem jačanju konkurencijske politike, uključujući i komponentu državne pomoći“, organizovala danas u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

Read More
PKRS - Vlada RS (1)

Sastanak privrednika i predstavnika Vlade RS: Za ozbiljniji napredak potrebni radikalniji potezi

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Rješavanje problema nelikvidnosti, smanjenje poreza i doprinosa, reforma javne uprave, donošenje novog Zakona o radu, reforma obrazovanja, stavljanje raspoloživih resursa u funkciju domaće privrede, samo su neki od zahtjeva poslovne zajednice u cilju stvaranja povoljnijih uslova poslovanja, koje su privrednici i rukovodstvo Privredne komore Republike Srpske iznijeli na današnjem sastanku sa premijerom Srpske, Željkom Cvijanović i resornim ministrima, održanom u Komori.

Read More
Obuca1

Inicijativa za produženje Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba

By | Elektro i hemijska, Novosti iz Komore, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Ova odluka je u prethodnom periodu primjene već dala izuzetno dobro rezultate u sektoru proizvodnje obuće, gdje je u pojedinim privrednim društvima došlo do povećanja naloga od strane partnera, te povećanja broja zaposlenih i proširenja određenih kapaciteta. Pojedine fabrike obuće su započele i proizvodnju vlastite robne marke, što je u ovim izuzetno teškim uslovima privređivanja veliki iskorak.

Read More
REDETE konferencija

Predstavnici Komore prezentovali privredne potencijale Srpske na međunarodnoj REDETE konferenciji

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Delegacija iz Republike Srpske, koju su činili predstavnici Privredne komore, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Univerzitetskog preduzetničkog centra i Inovacionog centra Banja Luka, predstavili su Srpsku na poslovnom skupu, sa ciljem promovisanja ekonomske saradnje u regionu kroz transfer tehnologija i znanja

Read More