Agrokor pozvao povjerioce da prijave potraživanja

Agrokor i sve njegove kompanije su na svojim internet stranicama objavile poziv, proceduru kao i prateće službene dokumente za prijavu potraživanja skladno Zakonu o postupku izvanredne uprave.

Povjerioci su tako pozvani da prijave svoja potraživanja vanrednom povjereniku u roku od 60 dana od dana otvaranja postupka vanredne uprave. Rok za prijavu počeo je teći 10. aprila 2017. godine, te traje do zaključno 09. juna 2017. godine, što je ujedno i krajnji rok za prijavu potraživanja.

Sa ciljem što efikasnijeg provođenja procesa prijave potraživanja i s obzirom na veliki broj povjerilaca i kompanija Agrokor koncerna koje su obuhvaćene postupkom vanredne uprave, na web stranici www.agrokor.hr navedene su precizne i konkretne procedure prijave potraživanja.

Kako bi se cjelokupan proces prijave potraživanja realizovao što brže i kvalitetnije, povjerioci se mole da kontaktiraju kompanije Agrokor koncerna prema kojima imaju potraživanja, kako bi uskladili iznose otvorenih stavki na dan 9. aprila 2017. godine. U slučaju da povjerioci imaju potraživanja od više kompanija Agrokor koncerna, zamoljeni su da naprave zasebno usklađivanje i prijavu potraživanja za svaku od kompanija. Nakon usklađivanja stanja realizuje se i sama prijava potraživanja, a za oba procesa predviđeni su odgovarajući službeni obrasci i dokumentacija koja se na internet stranicama kompanija (www.agrokor.hr ili pojedinačne kompanije Agrokor koncerna).

Povjerioci se takođe pozivaju da dokumentaciju pošalju na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom „prijava – za izvanrednog povjerenika“ u dvije kopije, od čega je jedan primjerak namijenjen potrebama Trgovačkog suda u Zagrebu.

Za sva operativna pitanja povjerilaca u svakoj od kompanija na raspolaganju će biti kontakt osobe čiji su podaci zajedno sa svom ostalom pratećom dokumentacijom takođe objavljeni na internet stranicama.

 

Na osnovu Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17-52 od dana 21. aprila 2017. godine dopunjuje se Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni br. St-1138/17 otvoren je postupak vanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d. i njegovim povezanim i zavisnim društvima u skladu sa  Zakonom o postupku izvanredne uprave u Trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: Zakon o postupku izvanredne uprave).

Pozivaju se povjerioci poveznih i zavisnih društava iz dopunskog Rješenja St-1138/17-52 da prijave svoja potraživanja vanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave dopunskog Rješenja, odnosno najkasnije do 20. juna 2017. godine. Pozivaju se razlučni i izlučni povjerioci da vanrednog povjerenika obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama čl. 258 Stečajnog zakona, u gore navedenom roku.

S obzirom na veliki broj društava Agrokor koncerna koja su obuhvaćena postupkom vanredne uprave, te na veliki broj povjerenika koji mogu prijaviti potraživanja i na potrebu da se postupak provede što brže i tačnije, Agorkor molim za ovakav slijed postupanja:

Povjerioci se upućuju da što skorije kontaktiraju društva Agrokor koncerna prema kojima imaju potraživanja, kako bi se uskladili iznosi otvorenih stavki na dan 9. april 2017., a prije slanja same prijave potraživanja. Iako ovo nije zakonska obveza, priprema usklađenog stanja otvorenih stavki biće od  pomoći u procesu obrade zaprimljenih potraživanja. Tome može pomoći i ispunjavanje obrasca 19. Tablice prijavljenih potraživanja, razlučnih i izlučnih prava (čl. 259. st. 1. SZ).

Prijavu potraživanja treba izvršiti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 257. st. 1. SZ), skladno članku 32. Zakona o postupku izvanredne uprave. Ovim putem još jednom Agrokor apeluje da  prije podnošenja prijave tražbina pokušate uskladiti svoja potraživanja sa kompanijama Koncerna. Ukoliko povjerilac ima potraživanja od više kompanija Koncerna, treba za svaku kompaniju zasebno izvršiti uskladu i za svaku kompaniju izvršiti zasebnu prijavu potraživanja.

Prijavu potraživanja treba uputiti na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom „prijava – za izvanrednog povjerenika“ u dvije kopije, skladno odredbama Stečajnog zakona. Jedan primjerak je za potrebe Trgovačkog suda.

Zakon o postupku izvanredne uprave za prijavu potraživanja nalaže korištenje obrazaca propisanih Stečajnim zakonom, što se vidi iz njihovog naziva. Kako bismo otklonili svaku sumnju, navodimo da su Agrokor d.d. i njegova povezana i zavisna društva u postupku vanredne uprave, a ne u stečaju.

Za sva operativna pitanja, molimo kontaktirajte pojedinačnu kompaniju Agrokor koncerna s kojom imate otvorene stavke na kontakte navedene na internet stranici svake od kompanija.

Obrasce možete pronaći na ovom linku:

http://www.agrokor.hr/hr/vijesti/poziv-i-uputa-vjerovnicima-za-prijavu-trazbina-temeljem-dopunskog-rjesenja-st-1138-17-52-od-21-4/

Napominjemo da se ovaj poziv odnosi samo na potraživanja koja privredna društva imaju prema Agrokoru u Hrvatskoj, s obzirom da je u toj zemlji donesen Zakon “ Lex Agrokor“.

Leave a Reply