Analiza spoljnotrgovinske razmjene hrane, pića i duvana u Republici Srpskoj u prva tri mjeseca 2018. godine

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, ukupna robna razmjena hrane, pića i duvana u posmatranom periodu ove godine u odnosu na isti period prošle godine, smanjena je sa 245 miliona KM na 255,2 miliona KM, tj. za 10,2 miliona KM ili 4,2%, pri čemu je izvoz smanjen sa 79,7 miliona KM na 65,5 miliona KM ili za 14,2  miliona KM, tj. za 17,9%, a uvoz je povećan sa 175,5 miliona KM na 179,5 ili za 4 miliona KM, tj. za 2,2%.

Značajnije smanjenje izvoza, dovelo je do povećanja debalansa i to sa -95,8 miliona KM na -114 miliona KM ili za 5,6 miliona KM, tj. za 19%, i smanjenja pokrivenosti uvoza izvozom sa 45,4% na 36,5%, odnosno za 8,9  indeksnih poena.

Značajnije smanjenje izvoza rezultat je prije svega smanjenog izvoza jabuka u R. Federciju, te brašna i mesa u R. Tursku.

Posmatrano po mjesecima, izvoz je neznatno smanjen u prvom mjesecu i to za 2,1%, dok je u periodu 01-02. mj. i 01-03 mjesec značajno smanjen, tj. za 17,5% i 17,9%, dok je uvoz značajno porastao u 01. mjesecu i to za 22,8%, a u periodu 01-02. mj. porastao je za 7,8% , i za 2,2%.u periodu 01.-03. mjesec.

Imajući u vidu razloge pada izvoza i procjenu da će se uvoz povećavati, prije svega zbog većih negativnih efekata potpisanog protokola na SSP-a ove u odnosu na prošlu godinu, realnim je za procjeniti da će se negativni pokazatelji zadržati do kraja osmog mjeseca, a nakon toga može se očekivati blaži trend pozitivnih pokazatelja u pravcu popravljanja stanja u prvom tromjesečju.

 

SPOLjNOTRGOVINSKA RAZMJENA HRANE, PIĆA I DUVANA

U REPUBLICI SRPSKOJ U  PERIODU 01.-03. 2018. GOD. U ODNOSU

NA ISTI PERIOD 2017. GODINE

 

GRUPE PROIZVODA 01.-06. IZVOZ UVOZ BILANS

IZVOZ

/UVOZ

VRED. IND. VRED. IND. VRED. IND.
HRANA I ŽIVE  ŽIVOT. 2017. 72,7 163,6 -90,9 44,4
2018. 58,7 80,8 166,6 101,8 -107,9 118,7 35,2
PIĆA I DUVAN 2017. 7,0 11,9 -4,9 58,8
2018. 6,8 96,2 12,9 108,0 -6,1 124,5 52,7

UKUPNO REP.

SRPSKA :

2017. 79,7 175,5 -95,8 45,4
2018. 65,5 82,1 179,5 102,2 -114 119,0 36,5

tabela br.1.                                                                                                 mil. KM.

izvor : RZS R.S., Banja Luka

 

Slavko Stevanović

Leave a Reply