Analizirana radna verzija Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini

Analiza radne verzije Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini, bila je tema sastanka predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i privrednih društava, koji je u juče održan u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

Cilj sastanka bio je da se privredni subjekti upoznaju sa odredbama radne verzije Pravilnika i da iznesu svoje stavove, prijedloge i sugestije prije formiranja konačnog teksta prijedloga Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Predstavnici privrednih društava ukazali su na niz sugestija i problema na koja bi eventualno mogla da utiče ovakva primjena Pravilnika, pogotovo u dijelu koji se odnosi na subjekte primjene pravilnika,  određivanje akustične zone, kao i na nivoa buke, načine mjerenja nivoa buke i metode za ocjenjivanje buke u životnoj sredini, učešće u troškovima dodatnih mjera zaštite od buke, te granične vrijednosti indikatora buke.

Jedan od zaključaka sastanka bio je da svi koji su iznijeli svoje stavove dostave pisane komentare na tekst radne verzije Pravilnika najkasnije do 01.07.2022. godine, na adresu Privredne komore Republike Srpske ili na adresu Ministarstva za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju.

Print Friendly

Leave a Reply