Info Pult

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

By | Uncategorized | No Comments

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednih-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje  kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje standarda kvaliteta, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prva regionalna konferencija pod nazivom „Izgradnja efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija“

By | Novosti iz Komore | No Comments

U Ankari u Turskoj danas je počela Prva regionalna konferencija pod nazivom „Izgradnja efikasnih, odgovornih i asasinkluzivnih institucija“, koja okuplja učesnike iz više od 40 zemalja Evrope i Centralne Azije (ECA). Konferencija je okupila državne zvaničnike, međunarodne razvojne partnere, predstavnike privatnog sektora organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Republiku Srpsku na ovom događaju predstavlja Ministar za naučni i tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Srđan Rajčević, šef kabineta ovog ministarstva, Dejan Ćućun, zatim pomoćnik ministra u Ministartvu uprave i lokalne samouprave, Nikola Knežević i direktor Sektora za ekonomsko pravne poslove u PKRS, Dragana Kokot.

Cilj konferencije je da u saradnji sa velikim brojem učesnika iz različitih javnih i privatnih oblasti diskutuju o izazovima koje stoje pred vladama i nastojanjima da se implementiraju reforme javne uprave kao odgovor na sve veći pritisak u pogledu sredstava, složenosti javnih usluga, zahtjeva za transparentnosti i inkluzijom i rastućem problemu migracija. Konferencija je organizovana uz podršku Svjetske banke u saradnji sa Odjeljenjem za međunarodni razvoj V. Britanije, Evropske komisije, SIGMA, UN Women i Razvojne banke Azije.

Predstavnik Privredne komore Republike Srpske na Poslovnom forumu Inicijative tri mora u Ljubljani

By | Novosti iz Komore | No Comments

Predstavnik Privredne komore Republike Srpske učestvuje na Poslovnom forumu Inicijative tri mora, koji je danas počeo u Ljubljani u Sloveniji. Forum će u toku dva dana okupiti više od 600 učesnika iz poslovnog svijeta iz 43 zemlje, a skup su na otvaranju pozdravili predsjednik Republike Slovenije, Borut Pahor, premijer Republike Slovenije, Marjan Šarec i predsjednik Privredne komore Slovenije, Boštjan Gorup. U toku dvodnevnog foruma na različitim panelima diskutovaće se o energiji, digitalizaciji, tranportu i inovacijama. Cilj je jače povezivanje aktera i kreiranje uslova za održivi rast i razvoj

sajt

usaid

Javni poziv za dodjelu bespovrtanih sredstava

By | Metalurgija i obrada metala, Šumarstvo i drvoprerada, Tekstil i kožarstvo | No Comments

USAID WHAM je objavio poziv za organizacije iz metalnog, drvnog i sektora tekstila/obuće u BiH za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku putem bespovratnih sredstava. Ovaj javni poziv fokusiran je na nove i inovativne proizvode. Ukupni iznos potencijalnih dodjeljenih sredstava je USD 300.000, procijenjeni broj dodjeljenih ugovora je 6, a maksimalni iznos po ugovoru USD 70.000. Rok za dostavu aplikacija je 17. april 2019. godine. Više informacija i kompletna dokumentacija za prijavu je raspoloživa na web stranici https://www.whambih.org

sajam tehnike BG

63. Меđunаrоdni sајam tеhnikе i tеhničkih dоstignućа, Bеоgrаd, 21-24. mај 2019. gоdinе

By | slide | No Comments

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća je mеđu najznačajnijim privrednim i tehnološkim događajimа u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, tе ima izuzetan uticaj na budući razvoj industrije u zemlјi i regionu. To je tradicionalno mjesto (od 1937.godine) susreta i poslovnih kontakata, koje omogućava brojnim izlagačima i posjetiocima ispunjenje poslovnih očekivanja

Read More
sajam novi sad

86. Меđunаrоdni sајam pоlјоprivrеdе, Nоvi Sаd, 11-17. mај, 2019.

By | Poljoprivreda, slide | No Comments

Međunarodni sajam poljoprivredne, okuplja sve značajne aktere agrobiznisa i predstavnike privrednih grana koje se naslanjaju na poljoprivredu, u ovom delu Evrope, ali i iz 60 zemalja, sa svih kontinenata. Na najvećoj i najznačajnijoj smotri agrara u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, istovremeno se prezentuju najnovija tehnička i tehnološka dostignuća u agraru, primena nauke u poljoprivredi, izložbe organske hrane, kao i one sa oznakama geografskog porekla, bogatstvo domaćeg genofonda, najsavremenija poljoprivredna mehanizacija, proizvodi i usluge iz najudaljenijih krajeva sveta.

Read More
Solarna energija

Saradnja u oblasti solarne energije

By | Energetika i rudarstvo, Prilike za partnerstvo | No Comments

Kompanija “Advanced SolTech Renewable Energy Co. Ltd.” iz Kine je zainteresovana za saradnju sa partnerima iz Republike Srpske u oblasti solarne energije. Kompanija je zainteresovana za zajedničko ulaganje sa domaćim kompanijama u smislu instaliranja svojih proizvodnih programa na teritoriji Republike Srpske. Više o ovoj kompaniji možete naći na linku http://www.advsoltech.com/en/index.php/welcome

Ukoliko ste zainteresovani za uspostavljanje saradnje sa ovom kompanijom možete kontaktirati direktno zamjenika generalnog direktora, gospođu LONG Fang putem mejla Fang.long@advsolarpower.com.

Za sve dodatne informacije kontakt u Privrednoj komori Republike Srpske je Gordana Višekruna (gordanas@komorars.ba ).

sajam prediva

16. Intеrnаciоnаlni Sајаm prеdivа ISTANBUL YARN FAIR, 28.02. – 02.03. 2019. Istаnbul

By | Tekstil i kožarstvo | No Comments

16. Intеrnаciоnаlni Sајаm prеdivа ISTANBUL YARN FAIR оvе gоdinе оdržаvа se u pеriоdu оd 28.02.2019. gоdinе dо 02.03.2019. gоdinе u Istаnbulu. Kао štо Vаm је pоznаtо, Privrеdnа kоmоrа Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа аgеnciјоm „Аdоnis“, оrgаnizuје pоsјеtu sајmоvimа u Тurskој pо izuzеtnо pоvоlјnim uslоvimа zа dоmаćе privrеdnikе. Pоsјеtiоci sајmа ćе imаti priliku dа vidе pаmučnа i prirоdnа prеdivа, prеdivа оd vunе, viskоznа prеdivа, mеtаlnа prеdivа, prеdivа оd pоliеstrа, prеdivа оd svilе i јоš mnоgо tоgа. Višе infоrmаciја о оvоm Sајmu mоžеtе prоnаći nа sајtu http://iplikfuari.com/en/scope-of-the-fair.

U sklаdu sа prаvilimа i uslоvmа аgеnciје i оrgаnizаtоrа sајmоvа, оbаvјеštаvаmо Vаs dа sајmоvе u оvоm аrаnžmаnu, mоgu dа pоsјеtе dvа prеdstаvnikа јеdnе kоmpаniје. Оrgаnizаtоr pоkrivа trоškоvе smјеštаја sа dоručkоm zа dviје nоći, ulаzаk nа sајаm, trаnsfеr оd аеrоdrоmа dо hоtеlа i оd hоtеlа dо sајmа, а smјеštај је u hоtеlimа sа 4* i 5*. Pоsјеtilаc imа оbаvеzu dа plаti svоје putnе trоškоvе i аdministrаtivnе trоškоvе, а prаvо učеšćа imајu sаmо zаpоslеni u kоmpаniјi. Таkоđе, аgеnciја vrši i rеzеrvаciје аviо kаrаtа prеmа Vаšim pоtrеbаmа.

Ukоlikо stе zаintеrеsоvаni zа pоsјеtu pоmеnutоm sајmu, lјubаznо Vаs mоlimо dа pоpunitе priјаvu  i dа је dоstаvitе dо 14.02.2019. gоdinе nа mејlоvе jelenat@komorars.ba, gordanas@komorars.ba

Prijavni list-Predivo

Budva

43. Sajam namještaja, 03-07.04.2019. Budva

By | Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

43. Sajam namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju, biće organizovan od 03. do 07. aprila  2019 god, na Jadranskom sajmu u Budvi.

Prijavni materijal za 43. Sajam namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju  možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Podsjećamo Vas  da iskoristite popuste koje Jadranski sajam odobrava za izlagače:  

PO OSNOVU  BLAGOVREMENOG PRIJAVLJIVANJA I AVANSNE UPLATE  
Za prijave  do 04. marta 2019 – popust  3%
Za uplate do 11. marta  2019 – popust  5%
PO OSNOVU ZAKUPLJENOG PROSTORA
Za štandove veće od 200m – popust 10%
Za štandove od 100 – 199m – popust 5%
Za štandove od 50 – 99m – popust 3%

Sajam namještaja

3. Međunarodni sajam namještaja, uređenja, enterijera i eksterijera, tehnike i prateće industrije „SARAJEVO 4 WALLS“ 11-14.04.2019, „Zetra“ Sarajevo

By | Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Sajam će se održati u periodu od 11-14.04.2019. godine u dvorani „Zetra“, a cilj sajma je postati mjesto okupljanja i promocije svih značajnih proizvođača iz regiona i Evrope. Organizator ima ideju da omogući posjetiocima da na jednom mjestu sagledaju sve novitete dizajna interijera i eksterijera, te kompletnu proizvodnju domaćih i regionalnih porizvođača, kao i uglednih svjetskih kompanija ali i napraviti iskorak u konceptualnom i organizacijskom smislu kada je riječ o sajmovima ovog tipa.

Prošle godine, ovaj sajam je posjetilo 19000 posjetilaca a brojke su svake godine veće i sajam svake godine ima više izložbenih kvadrata.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na ovom sajmu, možete nas kontaktirati u Privrednu komoru Republike Srpske na mejlove jelenat@komorars.ba i gordanas@komorars.ba ili direktno organizatore na stranici https://hr-hr.facebook.com./sarajevo4walls/

energy-manager

Projekat EUREMnext – edukativni program za osposobljavanje energetskih menadžera

By | Energetika i rudarstvo, Građevinarstvo | No Comments

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini 2018. godine dobilo licencu za provođenje edukativnog programa za osposobljavanje energetskih menadžera u okviru projekta EUREMnext.

Projekat EUREMnext European EnergyManager je standardizovan edukativni program na području energetske efikasnosti koji se provodi u preko 30 zemalja. U okviru projekta EUREM do sada je osposobljeno preko 5.000 energetskih menadžera koji su stekli međunarodno priznati sertifikat European EnergyManager.

Cilj programa je osposobiti zaposlenike da unutar privrednog drštva u kojem su zaposleni, prepoznaju potencijale za uštedu energije, postave konkretne ciljeve te primjene potrebne mjere za uštedu energije i novca. Na osnovu toga polaznici izrađuju svoj individualni energetski koncept, koji između ostalog predstavlja dio završnog ispita i uslova za sticanjem međunarodno priznatog sertifikata EUREM EnergyManager.

Eurem_pozivno pismo

Eurem_prijavni obrazac

Proizvođač babybay pomoćnih kreveta za bebe traži poslovne partnere

By | Prilike za partnerstvo, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Renomirani njemački proizvođač babybay pomoćnih kreveta za bebe (www.babybay.de) traži nove poslovne partnere u Bosni i Hercegovini. Obzirom na veliku potražnju, njemačka kompanija traži nove dobavljače koji mogu proizvoditi pomoćne krevete od masivnog bukovog drveta (vidi fotografiju proizvoda u prilogu). Zainteresovane kompanije iz BiH iskazuju svoj interes za saradnju ispunjavanjem priloženog upitnika u excel formatu koji je potrebno dostaviti na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do srijede, 19.12.2018. g.

Upitnik

Seminar- Okrugli sto: „Trgovci i zaštita potrošača“ 12.12.2018. Privredna komora Doboj

By | Edukacija, Novosti iz Komore, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

UG ToPeeR je jedno od osam udruženja koje je upisano u Registar udruženja za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Ove godine Ministarstvo trgovine i turizma RS se opredjelilo da djelovanja udruženja bude tema „Trgovci i zaštita potrošača“. Izmedju ostalih primjetna je kampanja o brendiranju proizvoda, ukazivanju na kvalitet domaćih proizvoda, promociju trgovaca i slično.

U idealnim prilikama politka i zaštita potrošača bi trebalo da pruže mogućnost trgovcima i potrošačima susret na tržištu pod uslovima i pretpostavkama koje bi trebalo da zadovolje obe strane. Osnov za naše aktivnosti je maksima Zadovoljan potrošač – povećan obim trgovanja pa je razumljiva i naša težnja da se ništa ne prepušta dobroj volji trgovca i potrošača već da damo doprinos uređivanju ovih odnosa u skladu sa zakonskim propisima.

Poziv trgovci fin

AGENDA Seminar