Info Pult

mechanical technician operative of cnc milling cutting machine center at tool workshop

Prijedlog uredbe izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Ministarstvo privrede i preduzetništva ​u skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, a u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prijedlog uredbe izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Read More
274014685_4039835136243756_4663813933167279021_n

Potrebna sinergija komorskog sistema kako bi osigurali plasman roba na nova tržišta

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić je rekao da je sastanak bio konstruktivan i prilika da analiziraju kako se i na koji način može pomoći privrednicima da osavremene svoju proizvodnju, te kako da na kvalitetan i efikasan način plasiraju svoje proizvode na inostrano tržište, odnosno da budu konkurentni na njemu.

Read More
Poljoprivredni proizvodjaci

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije

By | Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide | No Comments

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, te još jednom podsjećamo poljoprivrednike na obavezu ažuriranja podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj što je jedan od uslova za ostvarivanje prava na korištenje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

Read More
273825331_4037433326483937_2035997953996444211_n

Proizvođači i prerađivači ribe zadovoljni podsticajima za kapitalne investicije, a traže veću podršku za uzgoj

By | Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide | No Comments

Takođe, razgovarano je i o podsticajnim mjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a proizvođači su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost za razumijevanje i podsticanje, sa naglaskom na vrlo značajne mjere u vidu podrške za kapitalne investicije za adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta, kao i za podsticajna sredstva za investiranje u preradu proizvoda za nabavku proizvodno-tehnološke opreme.

Read More
Tehnicki pregled1

Uskoro osnivanje Grupacije stanica tehničkih pregleda pri Komori

By | Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Prirvednici iz ovog sektora traže od Stručne institucije za tehničke pregleda da se dozvili plaćanje do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, te da se stopira nabavka nove opreme na stanicama tehničkih pregleda, koja predstavlja dodatni trošak, do momenta dok se ne uredi oblast rada stanica tehničkih pregleda u Republici Srpskoj.

Read More
IMG-8e3c1c44feea4e3c3ff3875cefd1cac2-V

Konferencijom „Dan partnera“ završen projekat „Moja budućnost“

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U okviru konferencije, rukovodilac Centra za dualno obrazovanje Privredne komore Republike Srpske, Aleksandra Mihajlović Bijelić, održala je prezentaciju o radu i aktivnostima interresorne radne grupe Republike Srpske za unapređenje zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u privrednim društvima, a nakon toga moderirala je panel diskusijom na temu „Zakonodavna rješenja za srednje stručno obrazovanje“.

Read More
Printskrin ISO 22301

Održana online edukacija „Značaj i primjena standarda ISO 22301:2019”

By | DigIT SME, Digitalna transformacija, Edukacije, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Upravljanje kriznim situacijama i izrada planova kontinuiteta je veoma važna za obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja privrednih društava, što se posebno pokazalo u uslovima COVID-19. Izrada plana kontinuiteta poslovanja organizacije se uvijek pokaže kao vrijedna investicija u kriznim situacijama, rečeno je na današnjem vebinaru.

Read More
AOE_930_590_Adapting_Digital_Models_AdobeStock_298000277

U petak promocija rezultata digitalne transformacije

By | Digitalna transformacija, ICT, Najave događaja, Najave IKT, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Osnovne aktivnosti projekta bile su uspostavljanje i jačanje Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske (CDT PKRS), unapređenje znanja MSP, te osposobljavanje konsultanata za primjenu digitalne transformacije u MSP i podrška u implementaciji digitalne transformacije u preduzećima, štо је u prеthоdnоm pеriоdu uspјеšnо realizovano.

Read More

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

By | Tenderi | No Comments

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Banja Luka, 26.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.09.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika  ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Milana Radmana br.10 i to:

Stan u Ulici Milana Radmana br. 10, Banja Luka

Broj KUU ZK uložak Pos. list Broj Površina
Ulaz Sprat Stan
18987/9 1923 4456 0 PE 31 89 m2
k.č. 626/21 k.č. 1465/1

 

Procijenjena vrijednost stana iznosi  213.000,00 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke  Zdenka Dragičevića iz Gradiške.

 

NAPOMENA: Stan je bespravno useljen od strane trećih lica.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje odnosno 21.300,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 11.03.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

                                                                                                                      Stečajni upravnik:

                                                                                                                        Andreja Trišić