Info Pult

20211126_120517

Održane javne konsultacije o primjeni Pravilnika o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Navedenim Pravilnikom se definišu posebni uslovi za prostor, tehničku opremljenost i osposobljenost servisera, koji moraju biti ispunjeni za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara, redovni pregledi aparata, periodični pregledi aparata, te kontrolno ispitivanje posude aparata.

Read More
saška

Održan 3. sastanak Interresorne radne grupe za unapredjenje zakonodavnog okvira za izvodjenje praktične nastave u poslovnim subjektima u prostorijama ZTC Banja Vrućica

By | Aktuelnosti, Centar za dualno obrazovanje, Novosti, slide | No Comments

Održan 3. sastanak Interresorne radne grupe za unapredjenje zakonodavnog okvira za izvodjenje praktične nastave u poslovnim subjektima u prostorijama ZTC Banja Vrućica. Privredna komora Republike Srpske, vodjena idejom unapredjenja kvaliteta praktične nastave formirala je Interresornu radnu grupu koju čine predstavnici različitih aktera uključenih u procese obrazovanja , te institucija podrške sistemu učenja kroz rad.

Read More

POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

By | Novosti iz Komore | No Comments

Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Privredna komora Republike Srpske, pozivaju sve zainteresovane članice Privredne komore Republike Srpske da prisustvuju javnim konsultacijama o nacrtu Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Javne konsultacije će se održati dana 29.11.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, sala „Jahorina“.

S obzirom na trenutne okolnosti izazvane pojavom virusa COVID-19, broj učesnika će biti ograničen na maksimalno 50 osoba u sali „Jahorina“  koja ima dupli kapacitet, upravo kako bismo omogućili da se ispoštuju sve epidemiološke mjere i da se osigura bezbjedan boravak svih učesnika koji bi prisustvovali javnim konsultacijama.

Pozivamo sve zainteresovane za prisustvo na javnim konsultacijama, da se prijave na e-mail adresu aleksandraik@komorars.ba najkasnije do 25.11.2021. godine do 16 časova.

Cilj ove izmjene je daljnje usklađivanje i implementiranje odredbi Direktive Vijeća (EU). Imajući u vidu da je aktuelni Zakon o porezu na dodatu vrijednost imao više izmjena i dopuna, te da je u proteklom periodu izvršena analiza njegove usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, uočena je potreba izrade novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost u cilju njegove potpune usklađenosti sa eu acquis-em, koja zahtijeva izmjenu više od polovine članova važećeg Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Pored toga, izrada novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost je i jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Prednacrt Zakona o porezu na dodatu vrijednost, razmatran je na 53. sjednici Upravnog odobora UIO, te je data saglasnost Upravi za indirektno oporezivanje za provođenje dalje procedure međuinstitucionalnih i javnih konsultacija i pribavljanja mišljenja nadležnih institucija BiH propisanih Poslovnikom Savjeta ministara.

Nacrt Zakona o PDV

Aparat

Poziv na javne konsultacije o primjeni Pravilnika o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

By | Novosti iz Komore | No Comments

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Privredna komora Republike Srpske, pozivaju sve zainteresovane članice Privredne komore Republike Srpske da prisustvuju javnim konsultacijama o primjeni Pravilnika o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 5/21 i 48/21).

Javne konsultacije će se održati dana 26.11.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, sala „Jahorina“.

S obzirom na trenutne okolnosti izazvane pojavom virusa COVID-19, broj učesnika će biti ograničen na maksimalno 50 osoba u sali „Jahorina“  koja ima dupli kapacitet, upravo kako bismo omogućili da se ispoštuju sve epidemiološke mjere i da se osigura bezbjedan boravak svih učesnika koji bi prisustvovali javnim konsultacijama.

Pozivamo sve zainteresovane za prisustvo na javnim konsultacijama, da se prijave na e-mail adresu aleksandraik@komorars.ba najkasnije do 24.11.2021. godine do 16 časova.

Navedenim Pravilnikom se, među ostalim, definišu posebni uslovi za prostor, tehničku opremljenost i osposobljenost servisera, koji moraju biti ispunjeni za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara, redovni pregledi aparata, periodični pregledi aparata, te kontrolno ispitivanje posude aparata.

20211117_120825

Održana konstitutivna sjednica Skupštine Udruženja grafičke i papirne industrije

By | Novosti iz Komore, Prerada papira | No Comments

Boško Borisavljević iz Borton d.o.o. Banja Luka, izabran je na današnoj konstitutivnoj sjednici za predsjednika Skupštine Udruženja grafičke i papirne industrije Privredne komore Republike Srpske. Funkciju potpredsjednika Skupštine obavljaće Jelena Milinčić iz Grafomark d.o.o. Laktiaši.

Na sjednici je razmatran je i usvojen prijedlog Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja, kao i Poslovnik o radu Skupštine Udruženja. Među tačkama dnevnog reda bili su i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 – 2024., kao i stanje u sektoru i aktivnosti Udruženja.

K fond

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je Prijedlog uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju

By | Aktuelnosti, Saobraćaj i veze | No Comments

Ovom uredbom uređuju se uslovi, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova, kao i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava poslodavcima koji obavljaju djelatnost javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanja usluga autobuskih stanica za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Read More
Fiskalizacija

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o fiskalizaciji RS

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je Nacrt ovog zakona na 18. redvnoj sjednici i usvojila Zaključak da se Nacrt zakona o fiskalizaciji uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, privredna društva, naučne i stručne institucije.

Read More
digital biz

UNDP projekat DigitalBIZ – Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu digitalne transformacije MSP

By | Aktuelnosti, Digitalna transformacija, Građevinarstvo, Projekti, slide, Šumarstvo i drvoprerada, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH objavio je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća u okviru projekta DigitalBIZ.
Rok za podnošenje prijava je 26.11.2021. godine.

Read More
2.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekta

By | Aktuelnosti, Tekstil i kožarstvo | No Comments

U okviru projekta EU4Business Recovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, a zajednički realizuju MOR, GIZ i UNDP, MOR pruža podršku malim i srednjim preduzećima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, sa ciljem obezbjeđivanja kontinuiteta poslovanja i povećanja njihove otpornosti kroz integrisan paket podrške, koji se sastoji od grantova i tehničke pomoći.

Tehnička pomoć biće realizovana kroz program „Podrška razvoju konkurentnih i odgovornih preduzeća” (SCORE), te izradom planova kontinuiteta poslovanja i/ili planova za unapređenje fabrike (BCP/FIP), koji će rezultirati čistijom proizvodnjom, povećanjem produktivnosti i većom konkurentnošću preduzeća. Izabrani kandidati proći će kroz obuku iz metodologije SCORE i BCP, koja će im omogućiti da pružaju konsultantske usluge malim i srednjim preduzećima i postanu sertifikovani predavači za SCORE. Po uspješnom završetku obuke, predavači će zaključiti ugovor sa MOR-om o izvođenju obuke u izabranim preduzećima.

Vuše informacije o projektu kao i prijavne obrasce možete potražite na sajtu: https://eu4business.ba/o-eu4business-recovery/pozivi-za-dostavljanje-prijedloga-projekata/tekstil-odjeca-obuca/

 

 

1

Dodjela uvjerenja mentorima praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Obuku je provela Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka u okviru projekta „Jačanje koordinacijske uloge Privredne komore Republike Srpske u procesu unapređenja srednjeg obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“ koji Komora Srpske provodi uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost.

Read More
20211108_154915

U Trebinju počela trodnevna obuka kandidata za mentore praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj obuke mentora je sticanje pedagoških sposobnosti i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi. Obuka se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 92/20) Privredna komora Republike Srpske je zadužena da provodi obuke mentora.

Read More
građevina

Održana konstitutivna sjednica Skupštine Udruženja građevinarstva I IGM Privredne komore Republike Srpske

By | Građevinarstvo | No Comments

Stojan Vujatović iz Projekt a.d. Banja Luka, izabran je na današnoj konstitutivnoj sjednici za predsjednika Skupštine Udruženja građevinarstva I IGM Privredne komore Republike Srpske. Funkciju potpredsjednika Skupštine obavljaće Aleksandar Ubiparip iz Bentoprodukt d.o.o. Šipovo.

Na sjednici je razmatran je i usvojen prijedlog Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja, kao i Poslovnik o radu Skupštine Udruženja. Među tačkama dnevnog reda bili su i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 – 2024., kao i stanje u sektoru i aktivnosti Udruženja.

Visoko tužoilačko vijeće

Održano informativno predavanje o prednostima alternativnih rješavanja privrednih sporova

By | Novosti iz Komore | No Comments

Danas je u prostorijama Privredne komore Republike Srpske održano informativno predavanje o prednostima alternativnih rješavanja privrednih sporova. Događaj je posvećen podizanju svijesti o prednostima arbitraže, medijacija i sudske nagodbe u odnosu na redovan sudski postupak i namijenjen je poslovnoj zajednici u BiH, prije svega menadžentu i zaposlenim na pravnim poslovima i poslovnim subjektima. Informativno predavanje Privredna komora Republike srpske organizovala je u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine. Predavači i teme današnjeg informativnog predavanja bili su:

  • Dragana Kokot, generalni sekretar Privredne komore Republike Srpske i sekretar stručnih poslova sudova pri PKRS, na temu „Arbitraža-alternativa sudskom postupku“ ,
  • Orleanka Nikodinović, predsjednica Udruženja medijatora u BiH, na temu „Medijacija – zadržite spor u svojim rukama“,
  • Nebojša Joksimović, sudija, na temu „Sudska nagodba – prednosti za stranke u sudskim postupcima“.