BFC SEE e-platforma u funkciji jačanja Regionalne mreže

BFCElektronska BFC SEE platforma, koja će do kraja godine biti realizovana u okviru projekta „Boost Business Friendliness“, predstavljena je predstavnicima radnih tijela iz zemalja članica regionalne BFC SEE mreže iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak, 19. septembra, u Beogradu.

Na inicijalnoj radonici, kojoj su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Republike Srpske – Tehničkog sekretarijata BFC programa za sertifikaciju opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Republici Srpskoj, istaknuto je da Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta, veću efikasnost, vidljivost i uticaj regionalne BFC SEE mreže i njenih struktura kroz kreiranje jedinstvenog IT alata i platforme za monitoring poslovnog okruženja u regionu.

S druge strane, automatizacija BFC SEE procesa će omogućiti podnošenje elektronske prijave za pristupanje programu i povećati vidljivost BFC SEE programa, sertifikovanih gradova i opština u regionu. Takođe, ovim će biti stvorena jedinstvena baza podataka koja će omogućiti olakšan pristup opštinskim podacima, kontaktima, promotivnim materijalima, mogućnostima za ulaganje, što će poslužiti kao dodatni izvor informacija za kreiranje odluka i mjera podsticaja na lokalnom i nacionalnom nivou. Stavljanjem u funkciju BFC SEE e-platforme, opštine će dobit jasne smjernice za kreiranje povoljnog poslovnog okruženja i mehanizam za efikasniju i transparentniju lokalnu administraciju, moći će da se upoznaju sa primjerima najbolje prakse u ostalim lokalnim samoupravama, dok će privatni sektor ovim dobiti standardizovan alat za pristup podacima i informisanje o lokalnim uslovima poslovanja u regionu.

BFC SEEU narednom periodu planiran je razvoj i testiranje inicijalnog softverskog rješenja u okviru treninga koji će u zemljama regiona biti organizovani za ključne korisnike sistema.
Projekat „Boost Business Friendliness“ finansiran je od strane Regionalnog savjeta za saradnju (Regional Cooperation Council), čiji je jedan od osnovnih zadataka jačanje i razvijanje regionalne saradnje kroz nekoliko prioritetnih oblasti i realizaciju projekata od zajedničkog interesa za države regiona. Period implementacije projekta je šest mjeseci i prema planu sve aktivnosti biće realizovane do kraja godine.

Print Friendly

Leave a Reply