BFC SEE: Info dani u opštinama Pale, Šamac i Stanari

Ulazak u proces sertifikacije u skladu sa regionalnim standardom BFC SEE, bila je tema sastanaka predstavnika Privredne komore Republike Srpske, kao tehničkog sekreterijata za realizaciju ovog programa u Srpskoj, sa rukovodstvom opština Pale, Šamac i Stanari.

Predstavnici Komore prezentovali su program i proces kroz koji prolaze jedinice lokalnih samouprava na putu sticanja ovog sertifikata, koji potvrđuje da se radi o opštini, odnosno gradu sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Opštine su potvrdile zainteresovanost za sertifikaciju, ali i istakle činjenicu da je pred njima još niz aktivnosti koje je potrebno da realizuju kako bi što spremnije započeli proces.

Podsjećamo, u Republici Srpskoj, od 2013. godine do danas je sertifikovano, odnosno resertifikovano 12 gradova i opština u skladu sa regionalnim standardom BFC SEE.

Print Friendly

Leave a Reply