BFC SEE: Kreiranje ambijenta za razvojna partnerstva u BFC SEE gradovima i opštinama

Regionalna mreža za povoljno poslovno okruženje, BFC SEE mreža,  i Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga, GIZ ORF MMS, organizovali su  okrugli sto „Kreiranje ambijenta za razvojna partnerstva u BFC SEE gradovima i opštinama“, koji je održan  u četvrtak, 17. oktobra 2019. godine u Beogradu.

Okrugli sto je okupio predstavnike BFC SEE lokalnih samouprava iz regiona, privatnog sektora i stručnjake za oblast razvojnih partnerstava, koji su prezentovali  svoja iskustva i primjere najbolje prakse u podsticanju dijaloga između javnog i privatnog sektora, sa akcentom na korišćenje razvojnih fondova/programa EU zemalja (develoPPP.de).

Direktor sektora za ekonomsko pravne poslove u Privrednoj komori RS, Dragana Kokot, prezentovala je projekat koji je Privredna komora RS razvila sa privrednim društvom KOLEKTOR CCL d.o.o. Laktaši, pod nazivom „Unapređenje obrazovnog sistema u sektoru mašinske industrije za zanimanje alatničar“.Cilj projekta je unapređenje obrazovnog sistema u sektoru mašinske industrije za zanimanje alatničar, bolja ponuda radne snage u sektoru i stvaranje osnove za rast metaloprerađivačkog sektora.

Okrugli sto je bio namjenjen rukovodiocima Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) iz sertifikovanih BFC SEE gradova i opština iz Republike Srpske, Federacije BiH, Severne Makedonije i Srbije, kao i gradovima i opštinama u procesu iz Crne Gore.

Iz Republike Srpske učešće su uzeli načelnici odjeljenja za privredu, kancelarija za lokalni ekonomski razvoj iz Banjaluke, Bijeljine, Trebinja, Doboja, Prijedora, Laktaša, Kotor Varoši, Teslića,

Dan prije, održan je koordinacioni sastanak sa Tehničkim sekretarijatima, koji je bio posvećen sumiranju rezultata realizovanog projekta „Partneri za lokalni ekonomski razvoj:Razvijanje partnerstava sa privatnim sektorom u BFC SEE opštinama“.

 

Print Friendly

Leave a Reply