BFC SEE: Novi DeveloPPP projekat kao rezultat saradnje sertifikovanih opština, privrednog društva SAGA NFG d.o.o Banja Luka i Privredne komore RS

U okviru DeveloPPP programa podrške njemačke vlade i projekta koji se odnosi na unapređenje usluga JLS u Srbiji i BiH na osnovu primjene ChatBot aplikacije, održani su sastanci sa predstavnicima BFC sertifikovanih gradova i opština u Republici Srpskoj, koji su iskazali zainteresovanost za učešće u projektu (Bijeljina, Prijedor, Laktaši). Cilj sastanaka bio je upoznavanje sa ciljevima i aktivnostima projekta, i procjena kapaciteta JLS za učešće u implementaciji projektnih aktivnosti.

Projektom je predviđeno unapređenje usluga JLS u pogledu veće efikasnosti, digitalizacije odabranih servisnih usluga u cilju veće interakcije sa privredom i građanima.
Nosioci projekta su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Program nemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP i SAGA d.o.o. Beograd / SAGA NFG d.o.o Banja Luka
Partneri u implementaciji projekta su NALED i Privredna komora Republike Srpske.

IMG_0214

Print Friendly

Leave a Reply