BFC SEE: Obuka kandidata za BFC SEE verifikatore

14.06.2024.

U Beogradu je održana jednodnevna regionalna obuka kandidata za BFC SEE verifikatore. Obuku je organizovao Regionalni tehnički sekretarijat (NALED) u saradnji sa Tehničkim sekretarijatima regiona, akreditovanih za provođenje programa BFC SEE sertifikacije lokalnih samouprava.

Na osnovu kriterijuma za izbor verifikatora, izvršen je pregled i ocjena pristiglih prijava kandidata. Nakon održane obuke biće upriličeno testiranje kandidata.

BFC SEE verifikator je licencirani stručnjak, kojeg angažuje Tehnički sekretarijat, koji daje stručnu procjenu stepena ispunjenosti kriterijuma sertifikacije od strane lokalne samouprave, kao i da verifikuje sve raspoložive nalaze koji će odrediti da li je opština ili grad ispunila uslove za sticanje BFC SEE certifikata. Izvještaj verifikatora se upućuje na Regionalni savjet, koji odlučuje  da opština/grad stiče status lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem prema, BFC SEE standardu.

BFC SEE program sertifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva. Od 2012. godine u BFC SEE programu je učestvovalo više od 100 lokalnih samouprava iz regiona jugoistočne Evrope od kojih je 64 ispunilo uslove da se, kao nosilac BFC SEE sertifikata, nađe u grupi gradova i opština sa najvećim investicionim potencijalom.

Iz Republike Srpske 16 jedinica lokalnih samouprava posjeduje BFC SEE sertifikat, a Privredna komora Republike Srpske je Tehnički sekretarijat, nadležan za sprovođenje procesa sertifikacije i koordinaciju glavnih aktera u tom procesu.