Održan sastanak Tehničkih sekretarijata BFC SEE Mreže u Beogradu

U Beogradu je organizovana dvodnevna obuka za Tehničke sekretarijate Regionalne BFC SEE Mreže.

U cilju daljeg jačanja struktura BFC SEE regionalne mreže, učesnici obuke su imali priliku da se detaljno upoznaju sa konkretnim izmjenama procesa, kriterijuma i dokazne dokumentacije koji će se primenjivati u zemljama članicama BFC SEE mreže. Tokom obuke učesnicima će biti prezentovana i finalna verzija BFC SEE e-platforme pomoću koje će se ubuduće realizovati procesi sertifikacije gradova i opština u regionu.

Predstavnici GIZ ORF su  prezentovali prijedlog novog projekta „ Partners for Local Economic Growth: Development partnerships with the private sector in BFC SEE municipalities“, usmjeren na podršku sertifikovanim opštinama da, u saradnji sa privatnim sektorom razviju, plasiraju i implementiraju razvojne projekte, da se podstakne saradnja lokalnih samouprava i privatnog sektora, kroz Privredne savjete, zajedničke projekte i aktivnosti, kao i da se BFC SEE mreža ojača u pogledu pružanja nove usluge BFC SEE opštinama. Početak realizacije projekta planiran je za septembar ove godine. Za implementaciju projekta će biti zaduženi Tehnički sekretarijati u svim nacionalnim mrežama na čelu sa Regionalnim tehničkim sekretarijatom.

Tehnički sekretarijat u Republici Srpskoj je Privredna komora RS.

Leave a Reply