BFC SEE: Panel diskusija „Digitalizacija BFC SEE opština i gradova – primjeri dobre prakse u Republici Srpskoj“

U Republici Srpskoj ravnomjerno treba razvijati sistem elektronske uprave na republičkom i lokalnom nivou, izjavio je na konferenciji o razvoju lokalnih samouprava na Jahorini pomoćnik ministra za informaciono društvo Republike Srpske Denis Turkanović.
„Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo, pokazuju da se puno ozbiljnije bavimo procesom digitalizacije, koji unapređuje standard i kvalitet života i poslovnih subjekata lokalnih zajednica. Za Srpsku je značajan i sa apekta zaštite ustavnih nadležnosti“, rekao je Turkanović učestvujući na panel-diskusiji u okviru teme „Digitalizacija BFC SEE opština i gradova – primjeri dobre prakse u Republici Srpskoj“.

On ističe da je današnja konferencija specifična po tome jer okuplja značajan broj jedinica lokalne samouprave, a posebno onih koje nastoje da u svome radu unaprijede poslovno okruženje.

Turkanović navodi da je Republika Srpska usvojila Strategiju razvoja elektronske uprave koja ima tri ključna principa jedinstvenost, sistematičnost i samoodrživost.

„Taj koncept jedinstvenost podrazumijeva apsolutno ravnopravni i zajednički razvoj sistema elektronske uprave i na republičkom i na nivou lokalnih samouprava. Cilj je da na republičkom nivou podignemo ključnu infrastrukturu za pružanje elektronskih usluga građanima i poslovnim subjektima, a koju bi besplatno koristile jedinice lokalne samouprave“, objašnjava Turkanović.

On kaže da je cilj ponuditi ključne osnovne kao što su platforma za e-plaćanje i za elektronski potpis, kao i e-sanduče, te omogućiti jednostavno korišćenje tih servisa, a onda da ih jedinice lokalnih samouprava razvijaju u skladu sa svojim specifičnostima.

Na panelu su učestvovali i gradonačelnici Trebinja Mirko Ćurić, Laktaša Miroslav Bojić, zamjenik menadžera Otvorenog regionalnog fond Amira Omanović i direktor kompanije „Telgrup“ Georgije Mihajlović.

Konferenciji o razvoju lokalnih samouprava i programu „Povoljno poslovno okruženje i povećanje investicija“ u Republici Srpskoj, organizuju Privredna komora Republike Srpske i Mreža za povoljno poslovno okruženje Srpske koju čine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo privrede i preduzetništva i Savez opština i gradova Republike Srpske.

Print Friendly

Leave a Reply