BFC SEE: Provjera ispunjenosti uslova za akreditovanje BFC Tehničkog sekretarijata  za sertifikaciju gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Republici Srpskoj

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • Projekti
  • 9
  • BFC SEE
  • 9
  • BFC SEE: Provjera ispunjenosti uslova za akreditovanje BFC Tehničkog sekretarijata  za sertifikaciju gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Republici Srpskoj

22.05.2024.

U prostorijama Privredne komore Republike Srpske juče je održana akreditaciona provjera Privredne komore RS kao sertifikacionog tijela, akreditovanog za obavljanje poslova sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi prema BFC SEE standardu. Provjera je održana u cilju obnavljanja akreditacije za sprovođenje programa BFC sertifikacije u Republici Srpskoj.

Tokom uvodnog sastanka prezentovani su kriterijumi, metodologija i ciljevi ocjenjivanja u skladu sa zahtjevima standarda za akreditaciju NALED CE.001:2024.

Sertifikaciono tijelo je u traženom roku dostavilo prethodno potrebnu dokumentaciju. U toku provjere, kroz razgovor sa osobljem Sertifikacionog tijela i pregledom dokumentacije, izvršena je ocjena ispunjenosti zahtjeva standarda i usklađenost dostavljene dokumentacije i obrazaca Sertifikacionog tijela. Prezentovana je struktura i dokumentovana personalna odgovornost u postupku akreditacije. Dokumentovana je međusobna uloga članova Mreže za povoljno poslovno okruženje RS u procesima akreditacije i sertifikacije. Prezentovane su izjave o nepristrasnosti i povjerljivosti i metodologija za upravljanje nepristrasnošću, kao i metodologija za upravljanje prigovorima i žalbama. Tokom ocjenjivanja prezentovan je  cjelokupan proces prema NALED CE.001:2024 standardu, u okviru kojeg je obuhvaćen postupak upravljanja resursima, kao i pretpostavke održivosti.

Ocjenjivanje je realizovano kroz dokumentarnu provjeru (metodom slučajnog uzorka) zahtjeva standarda  na primjerima sertifikacije lokalnih samouprava u Republici Srpskoj.

Izvršena je ocjena zahtjeva koji se odnose na resurse i informisanje. Prezentovani su obrasci i uputstva koji se koriste u radu Sertifikacionog tijela na poslovima BFC SEE sertifikacije Gradova/Opština. Izvršena je ocjena zahtjeva koji se odnosi na analizu rizika, resurse i informisanje. Prezentovani su obrasci i uputstva koji se koriste u radu Sertifikacionog tijela na poslovima BFC SEE sertifikacije Gradova/Opština.

U provjeravanim sertifikacionim aktivnostima pruženi su svi dokazi o usaglašenosti sa zahtjevima standarda,  obezbijedjena je identifikacija i sljedljivost  zapisa u procesima, uključujuci i adekvatnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama.