BFC SEE: U Doboju i Modriči predstavljen BFC SEE program sertifikacije

By 9. октобра 2019. BFC SEE No Comments

U Doboju je juče održan sastanak predstavnika Privredne komore RS i gradonačenika Doboja, Borisa Jerinića, sa saradnicima, povodom započinjanja procesa BFC SEE resertifikacije.

Predstavljene su novine vezane za III izdanje BFC SEE standarda i samog procesa resertifikacije. Grad Doboj je 2017. godine ispunio kriterijume programa sertifikacije, u skladu sa BFC SEE standardom. Na sastanku u Doboju gradonačelnik je izrazio opredjeljenje da resertifikacijom potvrdi status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Istog dana, održan je sastanak sa načelnikom opštine Modriča, Mladenom Krekićem i saradnicima, povodom planova opštine da se pridruži sertifikovanim opštinama i gradovima u RS i regiji.

Dragana Kokot, direktor u Privrednoj komori RS, na sastancima u Doboju i Modriči, predstavila je  trenutne aktivnosti Privredne komore RS u vezi sa zastupanjem interesa privrede pred organima vlasti, odnosno prijedloga privrede za Program ekonomskih reformi 2020-2022. godine, kao i ostale aktuelne teme i aktivnosti u vezi sa procesom reforme srednjeg stručnog obrazovanja, prijedlozima za rasterećenje privrede, projektnim aktivnostima Komore itd.

Svjetlana Kević Zrnić, predstavnik Tehničkog sekretarijata za BFC SEE program u PKRS, prezentovala je zahtjeve BFC SEE standarda, kao i vremenski okvir u kojem se ovaj postupak treba realizovati u svakoj od lokalnih samouprava i faze i dokumentaciju, te organizaciju lokalnog BFC SEE tima u Gradu/Opštini, kako bi postupak bio efikasno i blagovremeno sproveden.

 

Print Friendly

Leave a Reply