BFC SEE: Zvornik se pridružio gradovima sa povoljnim poslovnim okruženjem

Grad Zvornik ispunio je zahtjeve regionalnog standarda BFC SEE i stekao status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Odlukom Regionalnog savjeta ovaj grad stiče pravo na korišćenje naziva „Povoljno poslovno okruženje – Business Friendly Municipality“ i pravo korišćenja i isticanja zaštićenog znaka Certifikacije u skladu sa knjigom standarda u naredne tri godine.

Cijeneći značaj BFC SEE sertifikacije, Grad Zvornik je pristupio procesu sertifikacije 24.01.2020. godine. S obzirom na opredjeljenje ove lokalne zajednice da uspije u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta, Grad je radio na unapređenju kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju investitorima, podstičući ekonomsko jačanje i nove investicije, kao i stvaranje novih radnih mjesta. Tokom procesa sertfikacije Zvornik je ostvario najveći napredak u oblasti strateškog planiranja. Usvojene su preporuke o poštovanju rokova za izradu pojedinih strateških dokumenata, kao i poštovanje zakona u pogledu njihovog usvajanja. Takodje, smatramo da je bitno pomenuti da je tokom procesa sertifikacije uspostavljena praksa prikupljanja, redovonog praćenja i objavljivanja podataka o ekonomskim pokazateljima, koji utiču na kreiranje lokalne privredne politike i koriste se u procesu odlučivanja praćenja i mjerenja efekata, kao i za informisanje postojećih privrednika i zainteresovanih investitora – uspostavljeno je 6 baza podataka i zadužen je službenik u Odsjeku za razvoj i evropske integracije. Grad Zvornik je u procesu sertifikacije unapredio niz praksi u pogledu dokumentovanja brojnih aktivnosti koje se već sprovode. Očigledno je da je Gradska uprava postala istinski servis za pružanje usluga građanima, naročito se to odnosi na privredni sektor jer grad Zvornik im velike potencijale koji se svakodnevno realizuju u praksi. U gradu Zvornik smještena je jedno od najvećih preduzeća u Republici Srpskoj koje pruža mogućnost raznim privrednim granama da koristi njegove proizvode. Preduzeće ”Zeochem” je izrazit primjer. Ostvaren je napredak i u pogledu pojačane uloge KLER u BFC procesu. Zaposleni u KLER imaju velike potencijale koji bi se trebali ostvariti u narednom periodu, sve ovo navedeno je u verifikacionom izvještaju.

Podsjećamo, Privredna komora Republike Srpske tehnički je sekretarijat za realizaciju programa sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE u Republici Srpskoj.

 

 

Print Friendly

Leave a Reply