Boravak stranaca u Republici Srpskoj zbog poslovnih obaveza

Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske donio je dana 08.05.2020. godine Zaključak o boravku stranog državljanina u Republici Srpskoj zbog poslovnih obaveza, koji je stupio na snagu danom donošenja, a u kom je navedeno da strani državljanin mora predočiti inspektoru Republičke uprave za inspekcijske poslove sledeće dokumente:

 

  • Potvrda o negativnosti testa na virus SARS-COV-2 ovlašćene laboratorije ne starije od 48 časova, i
  • Pozivno pismo kompanije koja ga angažuje.

 

Inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove na graničnom prelazu izdaje rješenje o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana, koje sadrži prijavljenu adresu boravka i adresu mjesta rada lica. Ukoliko lice završi poslovne obaveze i prije isteka kućne izolacije može napustiti RS, BiH. Po dolasku u mjesto boravka strano lice je obavezno da se prijavi nadležnoj policijskoj stanici MUP-a RS. Za vrijeme boravka u Republici Srpskoj lice je obavezno pridržavati se mjera lične zaštite, kao i drugih priopisanih mjera od strane nadležnih institucija u Republici Srpskoj.

 

NAPOMENA U VEZI SA PRIMJENOM ZAKLJUČKA O BORAVKU STRANOG DRŽAVLJANINA U REPUBLICI SRPSKOJ ZBOG POSLOVNIH OBAVEZA: Da bi gorenavedeni zaključak u potpunosti bio primjenjiv potrebno je da Savjet ministara izmijeni ili stavi van snage Odluku o posebnim uslovima za ulazak stranaca u BiH. Na sastanku održanom 07.05.2020. godine između predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i entitetskih premijera zaključeno je da će u toku ove sedmice, u skladu sa inicijativama Republike Srpske i Federacije BiH, Savjet ministara razmatrati izmjenu Odluke o posebnim uslovima za ulazak stranaca u BiH kojom će biti odobren ulazak stanaca koji u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti sa domaćim kompanijama imaju potrebu da putuju u BiH (proizvodne aktivnosti, realizacija remonta, prijem i odobravanje proizvoda za izvoz i dr.), uz propisivanje i poštovanje posebnih zdravstveno-epidemioloških procedura za ovakve slučajeve od strane nadležnih institucija.

 

PROPISI REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA ULASKOM STRANIH DRŽAVLJANA

 

U Republici Srbji još uvijek nisu zvanično objavljeni propisi kojim bi bio omogućen prelazak državne granice strancima u cilju obavljanja poslovne djelatnosti. Prema nezvaničnim najavama za ulazak u Republiku Srbiju, u cilju studiranja ili obavljanja poslovnih aktivnosti, bi trebao biti dovoljan negativan PCR test, ne stariji od 72 časa, dok će u suprotnom stranci koji dolaze u tu zemlju morati u karantin na 14 dana.

 

PROPISI REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI SA ULASKOM STRANIH DRŽAVLJANA

 

U Republici Hrvatskoj je od 11.05.2020. godine olakšan prelazak državne granice, uz ukidanje mjera samoizolacije. Za strane državljane kojima se pod posebnim uslovima dopusti ulazak u Republiku Hrvatsku ne provodi se više mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana već im se prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku od strane granične policije uručuje letak u kojim su obaveyani da poštuju opšte i posebne preporuke i uputstva HZJZ-a

Ako strani državljanin ima namjeru preći granicu RH mora zadovoljiti jedan od sljedećih uslova:

  1. posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u RH ili plovila (moguće i nosilac leasinga), ili dolazi na sahranu u RH (posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uslova, tim stranim državljanima omogućuje se prijelaz državne granice, evidentira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj će boraviti odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, kontakt broj telefona i vrijeme boravka-kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske.
  2. Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv privrednog subjekta u Republiku Hrvatsku, interes privrednog subjekta za njihov dolazak u Republiku Hrvatsku, ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na kojoj će boraviti te kontakt broj telefona i vrijeme boravka-kada planiraju izlazak iz RH.
  3. Svi ostali strani državljani koje imaju neki poslovni razlog, kojeg se u vome času ne može predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru prelaska državne granice (ulaska u Republiku Hrvatsku) najave na uzg.covid@mup.hr te će im se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

 

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojih su se dužni pridržavati hrvatski i strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku možete pročitati na sledećem linku: https://hgk.hr/documents/preporuke-i-upute-hzjz-a-za-hrvatske-i-strane-drzavljane-koji-prelaze-granicu-rh5eb7f7e12d2a5.pdf

PROPISI REPUBLIKE CRNE GORE U VEZI SA ULASKOM STRANIH DRŽAVLJANA

U Crnoj Gori je obavezna samoizolacija produžena do 18. Maja 2020. godine za sve crnogorske državljane, kao I za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj gori, koji dolaze u inostranstvo, a na osnovu rješenja zdravstvene sanitarne inspekcije. Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao I svih članova domaćinstva koji se zadese u tom porodičnom smještaju od strane nadležne službe, u trajanju od 14 dana.

Produžena je i mjera zabrane ulaska strancima do 18. Maja 2020. Godine, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom, stranimk pomorcima I strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere nadzora.

 

Print Friendly

Leave a Reply