Edukacije

Početna 5 Kategorija: Edukacije

Seminar „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“

Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o potrebi zaštite istog, na seminaru će se prezentovati tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove i industrijski dizajn, te na uslugu Preddijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno vlasništvo odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja preduzeća.

Poziv na radionicu „Njemački Zakon o lancu nabavke (LkSG), Direktiva o dubinskoj analizi održivosti korporacija (CSDDD)“

Poziv na radionicu „Njemački Zakon o lancu nabavke (LkSG), Direktiva o dubinskoj analizi održivosti korporacija (CSDDD)“

Ulazimo u eru obavezne dubinske analize lanaca nabavke. Održivost postepeno preuzima sve važniju ulogu u kreiranju upravljačkih politika u međunarodnim korporacijama, te sve više utiče na to kako kupci donose odluku o kupovini. Poslovni svijet djeluje u okruženju koje se konstantno mijenja i u kojem ekološka i socijalna pitanja postaju neizostavni aspekti ocjenjivanja uspješnog poslovanja, stoga su velike kompanije prisiljene tražiti nove načine kako održive prakse ugraditi u svoje poslovne aktivnosti i duž svojih lanaca nabavke.