CEFTA: Olakšan promet osnovnih proizvoda preko „zelenih traka“

Transport i trgovina osnovnim proizvodima imaće prednost u odnosu na ostale robe preko „zelenih traka“. Tok saobraćaja biće obezbijeđen putem 24/7 operacija na određenim prelaznim mjestima gdje se carinski i drugi potrebni postupci provode na najefikasniji način za svu robu, dajući prednost osnovnim robama.

Ova odluka CEFTA stupila je na snagu juče, a „zelene trake“ otvorene su za svu robu, dok će robe identifikovane kao osnovne koristiti odvojenu traku.

Unaprijeđen je sistem elektronske razmjene podataka (SEED), koji podržava elektronsku razmjenu podataka prije dolaska između carinskih uprava u okviru CEFTA-e. SEED će se koristiti za elektronsko slanje podataka o dolasku prioritetnih pošiljaka unaprijed svim agencijama koje se bave carinjenjem robe, tako da se agencije mogu unaprijed pripremiti i da se tim pošiljkama može dati prvenstveni prolaz. Na taj način ubrzaće se postupak carinjenja robe prve potrebe.

CEFTA lista neophodnih proizvoda sadrži osnovne namirnice za hranu i stočnu hranu i listu medicinskih potrepština Svjetske carinske organizacije.

U zavisnosti od potreba CEFTA strana, popis osnovnih roba može se preispitati i izmijeniti.

CEFTA Sekretarijat je obavijestio strane da se očekuje, zbog specifičnosti svih CEFTA strana, da navedeni sistem olakšavanja transporta vjerovatno neće moći zaživjeti u potpunosti počevši odmah od 13.04.2020, te da će adaptacija svih strana vjerovatno potrajati 7-10 dana.

Svi podaci o restrikcijama koje su uvele CEFTA Strane, uključujući i liste i update lista roba koja ide na Zelene trake, te podatke o kontrolama roba na ovoj listi, dostupni su na https://cefta.int/covid-19/. Na ovoj stranici moći će se naći i drugi podaci u vezi sa prometom roba između CEFTA Strana.

 

Print Friendly

Leave a Reply