CEFTA: Protokol o definiciji pojma „Proizvodi sa porijeklom“ objavljen u Službenom glasniku BiH

Odluka Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini o izmjenama i dopunama Odluke Zajedničkog odbora CEFTA vezanoj za Aneks 4. ovog sporazuma, Protokola o definiciji pojma „Proizvodi sa porijeklom“ i metode administrativne saradnje iz člana 14. stavovi 1 i 3, objavljena je u „Službenom glasniku BiH“, broj 43/18.

Podsjećamo, ovom odlukom omogućena je puna kumulacija i povrat carina CEFTA Stranama i ista će se primjenjivati od 1.7.2019. godine. Do tog datuma planiran je niz obuka za zainteresovane strane.

Privredni subjekti do primjene ove odluke mogu pronaći partnere u CEFTA Stranama i u potpunosti se pripremiti za njenu primjenu.

Leave a Reply