Ćorić se sastao sa ministrom Vipotnikom

Početna 9 Aktuelnosti 9 Ćorić se sastao sa ministrom Vipotnikom

19.05.2023.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić sastao se sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojanom Vipotnikom.

Na sastanku je istaknuto da se građevinarstvo zbog velikog rasta cijena energenata i građevinskog materijala našlo u nezavidnoj situaciji, a posebno privredna društva koja su, nakon sprovedenog postupka javnih nabavki, imala zaključene ugovore sa ugovorenom fiksnom cijenom građenja, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Sagovornici su se saglasili da je riječ o sistemskom problemu koji se mora rješavati interresorno jer je, u osnovi, riječ o primjeni Zakona o javnim nabavkama.

Vipotnik je naglasio da je resorno ministarstvo spremno da, u okviru svojih nadležnosti, učestvuje u rješavanju ovog problema.

Dogovoreno je da se, s ciljem sprečavanja potencijalnih zloupotreba ličnih licenci učesnika u građenju, zatraži pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti i da se sve eventualne zloupotrebe adekvatno sankcionišu.

Na sastanku je bilo govora i o naknadama za posebne kategorije otpada i dogovoreno je da se započeti pregovori između Privredne komore i Ministarstva nastave, s ciljem pronalaženja modela koji neće dodatno opterećivati privredu.