Delegacija iz BiH posjetila sajam namještaja u Njemačkoj

IMG_4242Delegacija iz BiH, koju su činili i predstavnici Privredne komore Republike Srpske, početkom protekle sedmice posjetili su sajam namještaja MOW u Bad Salzuflenu, u Njemačkoj.

Sajam MOW ubraja se među vodeće sajmove namještaja u Evropi i predstavlja izuzetnu priliku proizvođačima namještaja da svoje proizvode i novitete prezentuju trgovcima i kupcima namještaja u Njemačkoj i šire. Na sajmu su predstavljeni proizvodi iz 35 zemalja.

Visoko kvalitetni i moderno dizajnirani namještaj proizveden u BiH prepoznat je od strane njemačkih kupaca i na ovogodišnjem sajmu privukao je pažnju kupaca.

Posjeta delegacije iz BiH organizovana je uz podršku GIZ-a, s ciljem daljeg razvoja drvnog sektora u Bosni i Hercegovini.

U toku posjete, organizovan je sastanak sa upravom sajma, na čelu sa Berndom Schafermeirom, na kome su predstavnici sajma prezentovali sajamsku ponudu i način funkcionisanja sajma.IMG_4251

Takođe, predstavljeni su potencijali industrije namještaja BiH i razgovarano je o mogućnostima za izlaganje većeg broja firmi iz BiH na sajmu naredne godine.

Drugog dana, delegacija iz BiH posjetila je Asocijaciju za drvo i industriju namještaja Nordrhein – Westfalen, gdje su domaćini izložili dalje planove razvoja industrije namještaja Njemačke, kao i mogućnosti i konkurentske prednosti firmi u BiH. Prema zvaničnim podacima njemačkih institucija, Bosna i Hercegovina spada među 10 zemalja iz kojih se u ovu zemlju najviše uvozi namještaj. Imajući u vidu da moderni namještaj sadrži sve više metalnih predmeta, postoji mogućnost saradnje i metalne industrije iz BiH sa proizvođačima namještaja u Njemačkoj.
Da je sistem privrednih komora u Njemačkoj među najboljima u svijetu, prije svega, pokazuje stanje njemačke ekonomije, koja crpi sve mogućnosti i usluge koje joj obezbjeđuje komorski sistem. Na sastanku u Privrednoj komori Lippe zu Detmold, predstavnici komora su razgovarali o privrednim kretanjima u Njemačkoj i BiH, potencijalima koje ima Bosna i Hercegovina i načinima za bolje povezivanje firmi. Obavezno članstvo za sve firme u Njemačkoj i podrška izvršne i zakonodavne vlasti je osigurala prisustvo predstavnika njemačke privrede u više od 90 zemalja svijeta i upravo ta mreža zastupnika privrede pored kvaliteta proizvoda obezbjeđuje dovoljan broj kupaca njemačkih proizvoda.

Leave a Reply