DigIT SME: Nastavljene posjete privrednim društvima

IMG-95faf36f9ef3bd8010d1a622df3f3ac9-VPredstavnici Privredne komore Republike Srpske i u ovoj sedmici nastavili su sa posjetama privrednim društvima – korisnicima Programa podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu, u okviru projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, koji je dio EU4Business projekta.

Zajedno sa sertifikovanim konsultantima Centra za digitalnu trasformaciju PKRS, predstavnici Komore posjetili su Art line d.o.o. Derventa, Tikt Manufaktura d.o.o. Gradiška i Tekton d.o.o. Banja Luka.

Zadatak konsultanta i privrednih društava je, između ostalog, izrada ekspertskih analiza i strategija digitalne trasformacije, kao i implementacija projektnih rješenja identifikovanih u strateškom dokumentu, uz podršku Centra za digitalnu transformaciju Komore.

IMG-f81cf3da5f88a9ba7e56393969998e9f-VEU4Business podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio programa „Lokalne razvojne strategije – Program lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH“, koji podržava vlada SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

IMG-320ed6f188c536276c897a9ea211599d-V

Print Friendly

Leave a Reply