Digitalizacija: Inovativna poslovna rješenja bazirana na digitalnim tehnologijama u MSP u BiH

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je organizovala za sva zainteresovana privredna društva prezentaciju:  „Inovativna poslovna rješenja bazirana na digitalnim tehnologijama u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH“, u sklopu GIZ projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“.

Prezentacija je održana u ponedjeljak, 17. 06. 2019. godine u velikoj sali Privredne komore Republike Srpske, Đure Daničića 1/2, Banja Luka, sa početkom u 11.00 časova. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa planiranim aktivnostima projekta, te primjerima digitalnih rješenja iz BH poslovne prakse.

Primjere su prezentovali predstavnici sledećih kompanija: „Krajina Klas“ d.o.o. Banja Luka, „DVS“ d.o.o. Banja Luka, „Digivox“ d.o.o. Banja Luka, „Media Lab“ d.o.o. Banja Luka kao i gosti iz Njemačkog Centra za robotiku – DKR Centar Tuzla uz prezentaciju kolaborativnog robota.

Primarni cilj projekta Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH, koji se u ovoj fazi provodi od marta 2019. do septembra 2021. godine, je da obezbjedi podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH da unaprijede svoje inovacione kapacitete putem korištenja digitalnih tehnologija, a kroz aktivnosti koje će u MSP unaprijediti razumjevanje prilika koje proizilaze iz poslovnih inovacija baziranih na digitalnim rješenjima, unaprijediti raspoloživost odgovarajuće podrške za preduzeća u ovoj oblasti, te ojačati saradnju MSP sa donosiocima relevantnih politika, predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija.

Uzimajući u obzir predočeni interes, kapacitete i potrebe MSP u ovoj oblasti, biće odabrano približno 200 preduzeća u BiH, sa kojima će se direktno sarađivati u provođenju aktivnosti projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“.

Nadamo se da će ova prezentacija, kao i aktivnosti koje će projekat Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH provoditi u narednom periodu u regiji Banja Luka opravdati vaša očekivanja i osigurati vaš interes za učešće u projektnim aktivnostima.

Privredna komora RS je partner na ovom projektu i sekretar granskog udruženja za ICT u Privrednoj komori RS, Slobodan Dragičević, je naglasio da će PKRS u okviru ovog projekta težiti ka formiranju Centra za digitalnu transformaciju i na razne načine kao i sredstvima iz projekta potpomognuti proces digitalizacije proizvoda, usluga ili poslovnog modela u našim domaćim privrednim društvima. Istoi tako ćemo težiti stvaranju bolje povezanosti ICT sektora sa ostalim sektorima kako bi se vrijednosti proizvoda i usluga uvećale. Ujedno, i jedni i drugi će moći raditi na razvoju Core Business rada privrednih društava!

U toku prezentacije robota i umrežavanju već su postignuti usmeni dogovori oko saradnje prisutnih privrednih društava u čemu će PKRS dati svoj nesebičan doprinos.

Ujedno molimo sve firme koje su zainteresovane za učešće na projektu da popune upitnik kako bismo što bolje imali sliku stvarnog stanja: https://www.eankete.com/lat/anketa/147/giz-digitalizacija

Print Friendly

Leave a Reply