Divna Aničić: Rad opštinske administracije Mrkonjić Grada prilagođen potrebama investitora

Divna AnicicOpština Mrkonjić Grad ispunila je uslove za odbijanje sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju – BFC SEE, a sertifikat je ovoj lokalnoj zajendici svečano uručen na na Četvrtom regionalnom kongresu „Povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi”, koji je 9. maja održan u Podgorici.
Od ovog sertifikata, prema riječima načelnice Opštine, Divne Aničić, Mrkonjić Grad u narednom periodu očekuje mnogo.
– Prije svega, ovaj sertifikat govori da zaposleni u opštinskoj upravi, odnosno rukovodstvo opštine su u domenu ekonomskog razvoja i saradnje sa investitorima i poslovnom zajednicom uspostavili sistem rada zasnovan na pravilima koja su uspostavljena ovim sertifikatom. Ovo znači da smo u svom dosadašnjem radu, aktivnosti koje se tiču ekonomskog razvoja radili u većini slučajeva na pravilan način, prilagođen potrebama investitora. Dalje, ovaj sesrtifikat će mnogo doprinijeti promociji opštine kao povoljne poslovne sredine u širem regionalnom i prekograničnom kontekstu – rekla je Aničićeva.

Koliko je teško bilo realizovati zahtjeve za dobijanje ovog sertifikata i šta Vam je predstavljalo najveći izazov?

Aničić: Kao što sam već rekla, većinu stvari koje pretpostavlja BFC SEE smo već implementirali u prethodnom periodu, kada nismo uopšte znali da postoji ovaj standard. Neke aktivnosti smo, u periodu implementacije preporuka, morali prilagoditi potrebama BFC SEE. Sve u svemu, ako se uzmu u obzir sve okolnosti, smatram da moji saradnici koji su radili na ovim poslovima su u rekordnom roku, od nekih 9-10 mjeseci, uspjeli da i pred veoma rigoroznom verifikacionom međunardnom komisijom odbrane izvještaj evaluacione komisije sa procentom od 86,14%.

Kakvu korist od ovog sertifikata imaju privrednici koji već posluju u Mrkonjić Gradu?

Aničić: Ovaj sertifikat je u potpunosti okrenut unapređenju poslovanja aktuelnih, ali i potencijalnih investitora i poslovnih subjekata. Njihov najveći benefit je u tome šta BFC standardi podrazumijevaju uključenost poslovne zajednice u donošenje svih bitnih dokumenata na nivou lokalne zajednice, konstantan rad na unapređenju procedura koje se tiču pribavljanja potrebnih dozvola za rad, građevinskih i drugih odobrenja, podrška privreednicima prilikom realizacije njihovih prolsovnih ideja, zastupanje njihovih intersa pred višim nivoima vlasti, uključenost privrednika i planiranje i implementaciju razvojnih projekata i tako dalje.

Jedan od kriterijuma za dobijanje BFC standarda bilo je i formiranje Privrednog savjeta. Kolika je važnost uključivanja poslovne zajednice u proces donošenja odluka na lokalnom nivou?

Aničić: Opština Mrkonjić Grad je i u prethodnom periodu nastojala da što više privrednika uključi u aktivnosti loklane uprave, prije svega kroz rad u koordinacionom timu za izradu programa kapitalnih investicija, kroz rad u opštinskom razvojnom timu i partnerskoj grupi u izradi strategije razvoja i tako dalje. Od 2014. godine, opština Mrkonjić Grad je fromirala i Privredni savjet Opštine, koji trenutno predstavlja ključnu kariku u saradnji lokalne vlasti i poslovne zajednice i mislim da je to veoma važno, kako za nas tako i za njih. Putem Privrednog savjeta mi, iz opštinske uprave, možemo da čujemo njihova zapažanja, uvidimo njihove potrebe i da se pokušamo prilagoditi tome. A oni kroz Privredni savjet imaju priliku da iznose svoje stavove u vezi sa svim aktuelnim i kandidovanim temama, da iznesu probleme i izazove sa kojima se susreću. I evo nakon godinu i po rada, mislim da održavamo zadovoljavajući nivo saradnje i povjerenja jdnih u druge.

S obzirom da od dobijanja sertifikata nije prošlo mnogo vremena, ipak, da li su se u međuvremenu javili neki novi investitori spremni da ulažu u Mrkonjić Grad?

Aničić: Da, javili su se i javljaju se. O tome se vode uredne evidnecije, što je jedan od doprinosa BFC sertifikata. U ovom periodu imali smo interesovanje nekoliko investitora u oblasti tekstilne industrije i još uvijek se vode pregovori o njihovim investicijama. Pored ovog imali smo određene kontakte od strane ozbiljnih ljudi u vezi sa investiranjem u oblast poljoprivrede i tako dalje.

U kojoj mjeri investicije, poput privrednog društva RS Silikon, mogu poslužiti kao preporuka za dolazak novih investitora?

Aničić: RS Silikon je jedna jako ozbiljna investicija, značajna ne samo za opštinu Mrkonjić Grad, nego i Republiku Srpsku, koja je sasvim sigurno ostavila jak pečat na povoljno poslovno okruženje u našoj opštini. Slučajno ili ne, nakon ove investicije, na području opštine Mrkonjić Grad su realizovane ili se realizuju još dvije značajne italijanske investicije, a očekuje se realizacija još nekih.

Koliko je važna saradnja sa institucijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u privlačenju novih ulagača?

Aničić: Veoma je važna uloga vlasti i sa RS niva i sa BiH nivoa, naročito ako se ima u viodu zakonska ovlaštenja ovih nivoa vlasti u oblasti privrede i investicija. Iz tih razloga uspješna saradnja sa ovim nivoima vlasti, odnosno njihovim ministarstvima i drugim institucijama je ključna u uspješnom privlačenju novih investicija.

Print Friendly

Leave a Reply