Divna Aničić: Sistemski smo eliminisali slabosti i nedostatke

Divna AnicicOpština Mrkonjić Grad je kroz proces sertifikacije za BFC SEE sertifikat sagledala sve svoje slabosti i nedostatke i stvorila mogućnost za njihovo sistemsko eliminisanje.

„Mislim da smo postali mnogo konkurentnija opština u odnosu na početni period, odnosno da smo u znatnoj mjeri unaprijedili saradnju i komunikaciju s kompletnom našom poslovnom zajednicom i investitorima“, kazala je Divna Aničić, načelnik opštine, u intervjuu za „Nezavisne“.

NN: Koliko je teško bilo ispuniti zahtjeve za dobijanje ovog sertifikata i koji dio u ovom procesu je vama bio najteži?

ANIČIĆ: Dobiti sertifikat za povoljno poslovno okruženje je veoma kompleksan i zahtjevan posao. Opština Mrkonjić Grad je u prethodnom periodu nastojala da bude u službi građana i investitora, što je osnov za sticanje ovog veoma zahtjevnog sertifikata. Pored usvojenih osnovnih planskih razvojnih dokumenata, prije svega Strategije razvoja i Programa kapitalnih investicija, naprijed navedeno je predstavljalo veoma dobru osnovu za ulazak u jednu ovakvu proceduru. Za BFC sertifikat je bilo potrebno ispuniti 12 kriterijuma sa oko 80 potkriterijuma, s tim da postoje kriterijumi koji su obavezni, odnosno eliminacioni u ovom postupku. I pored navedenog, kao što su planski dokumenti, saradnja s investitorima itd., ono što je bila naša slabost je nepostojanje sistemskog pristupa ovim aktivnostima i to nam je bila obaveza da tokom devetomjesečne pripreme korigujemo i uspješno završimo postupak sertifikacije opštine Mrkonjić Grad kao sredine s povoljnim poslovnim okruženjem.

NN: Da li ste osjetili neke pozitivne efekte i benefite od njega?

ANIČIĆ: Pozitivni efekti od BFC sertifikata su očekivani i vidljivi. Prije svega, značajan je za sam imidž opštine. Drugo, što je još značajnije, kroz pripremu za ovaj sertifikat sagledali smo sve naše slabosti i nedostatke i stvorili mogućnost za njihovo sistemsko eliminisanje. Na taj način, mislim da smo postali mnogo konkurentnija opština u odnosu na početni period, odnosno da smo u znatnoj mjeri unaprijedili saradnju i komunikaciju s kompletnom našom poslovnom zajednicom i investitorima.

NN: Koliko je administracija bila spremna da se prilagodi njegovim zahtjevima?

ANČIĆ: Ljudski faktor je osnov svega, tako da je i u ovom postupku igrao glavnu ulogu. Veoma je bitno bilo saradnicima objasniti o čemu se radi, kako bi bili u stanju da shvate i potrebu i kapacitet zahtijevanih promjena i unapređenja i mislim da smo veoma brzo uspjeli u tim nastojanjima.

NN: Kako su privrednici reagovali na ove procese s obzirom na to da je jedan od uslova dobijanja sertifikata i njihovo aktivno učešće u donošenju pojedinih odluka i stvaranju poslovne klime?

ANIČIĆ: Mislim da je jedna od naših velikih prednosti i odličnih predispozicija za ovaj proces bila odlična saradnja s poslovnom zajednicom u prethodnom periodu. Naši privrednici su bili, a i danas su, aktivno uključeni u izradu Strategije razvoja kroz gotovo sve radne grupe, a od 2005. godine aktivno učestvuju u izradi Programa kapitalnih investicija. Tokom procesa sertifikacije, kao jedan od nedostataka uočeno je nepostojanje Privrednog savjeta opštine, te je isti formiran i aktivan sve do danas. Redovno se sastaje i mišljenja Privrednog savjeta su od velikog značaja za rukovodstvo opštine.

NN: Koje su prednosti vaše lokalne zajednice u privlačenju investicija u odnosu na druge?

ANIČIĆ: Kao što sam već napomenula, opština Mrkonjić Grad je već duže vrijeme okrenuta u službi investitora, domaćih, lokalnih, ali i stranih. Kad ovo kažem, ne mislim samo deklarativno, nego i konkretnim mjerama nastojimo da podržavamo razvojne projekte naših privrednika. U tom smislu napomenula bih različite vidove podsticajnih aktivnosti usmjerenih na aktivnosti aktuelnih i potencijalnih investitora, a koje se finansiraju iz Programa za podsticaj privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad. Ovdje bih pomenula sufinansiranje aktivnosti zapošljavanja i samozapošljavanja, nabavke opreme, sufinansiranje aktivnosti za poboljšanje poslovanja kao što su standardi kvaliteta i dr. Na taj način, između ostalih, u kontinuitetu podržavamo aktivnosti nekih stranih investitora, koji u ovom momentu predstavljaju nosioce zapošljavanja. Takođe, pripremili smo i investitorima nudimo veoma atraktivne lokacije u poslovnoj zoni u Podbrdu po veoma povoljnim uslovima.

NN: Koje su najveće prepreke s kojima ste se suočavali u privlačenju novih investitora?

ANIČIĆ: Kada su u pitanju bilo kakve barijere sa nivoa lokalne zajednice, mi te stvari rješavamo veoma brzo i efikasno, tako da u tom pogledu nemamo nekih posebnih prepreka. Osnovni izazovi s kojima se susrećemo prilikom rješavanja određenih barijera za zahtjeve potencijalnih investitora uglavnom dolaze sa viših nivoa vlasti, kao što su složene birokratske procedure u vezi s pribavljanjem određenih dozvola i saglasnosti, poreska politika itd.

NN: Ko su najvažniji investitori u vašoj lokalnoj zajednici?

ANIČIĆ: Meni kao načelnici opštine Mrkonjić Grad podjednako je bitan i važan svaki investitor, privatni preduzetnik koji zapošljava ljude i uredno izvršava svoje obaveze, kako prema državi, tako i prema zaposlenim radnicima, dobavljačima, bez obzira na to koliki je i koliko zapošljava ljudi, i na tome sam im svima veoma zahvalna. Međutim, moram da istaknem nekoliko njih koji su postali nosioci razvoja i zapošljavanja na području opštine Mrkonjić Grad, kao što su „MG Mind“ i njegova povezana lica, koja na području opštine zapošljavaju 500 ljudi, kao i još mnoga privatna preduzeća koja su u vlasništvu naših lokalnih ljudi i koji su na neki način održali privrednu aktivnost opštine u proteklih tridesetak godina. Tu je Javno preduzeće „HE na Vrbasu“ i druga javna preduzeća, a zatim strani investitori „Bema“, „RS Silikon“, „Prowode“ i drugi koji u ovom momentu preuzimaju ulogu nosioca razvoja i zapošljavanja.

BFC SEE program sertifikacije

Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se sprovodi u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Privredna komora RS je tehnički sekretarijat, zadužena za realizaciju BFC SEE programa u Republici Srpskoj. Ovaj program namijenjen je gradovima i opštinama koji imaju odgovarajuće kapacitete, strateški su opredijeljeni da unaprijede privredni ambijent, podstaknu razvoj lokane ekonomije i privuku investicije. Sertifikacija gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje, veoma zahtjevnih, 10 kriterijuma i više od 60 potkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Cilj Komore je da kroz sprovođenje programa BFC SEE sertifikacije podrži aktivno učešće privrede u radu lokalne uprave, definisanju strateških ciljeva lokalnog ekonomskog razvoja i zajednički rad na njihovom ostvarenju.

Print Friendly

Leave a Reply